FORMakademisk og forskningsbasert undervisning innen høyere utdanning i design og designdidaktikk

Forfattere

  • Janne Beate Reitan Førsteamanuensis, dr.ing., Høgskolen i Oslo

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.197

Emneord (Nøkkelord):

forskningsbasert undervisning, høyere utdanning, design, designdidaktikk, Universitets- og høgskoleloven

Sammendrag

Universitets- og høgskoleloven fastslår at høyere utdanning skal være forskningsbasert. Kravet om forskningsbasert undervisning gjelder også høyere utdanning innen design og designdidaktikk, som er de primære forskningsfeltene som publiseres i tidsskriftet FORM­akademisk. Som relativt unge forskningsfelt blir mye av forskningen innen design og design­didaktikk publisert som artikler heller enn monografier. Tidsskriftet FORMakademisk spiller derfor en viktig rolle som kilde til forskningsbasert undervisning, som det eneste norske vitenskapelige tidsskriftet innen dette området.

Ved at FORMakademisk også publiserer artikler på norsk, bidrar vi i tillegg til at universitet og høgskoler kan oppfylle kravet i Universitets- og høgskoleloven til vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk innen design og designdidaktikk.

I FORMakademisk legger redaksjonen vekt på å bruke de mest kompetente fagfellene vi kan finne nasjonalt og internasjonalt for å vurdere artiklene før publisering, for å utvikle en så høy standard som mulig på den forskningen vi publiserer. Dette krever mye arbeid, men er svært viktig for at det vi publiserer skal være relevant og ha god kvalitet for lærere og studenter i høgere utdanning innen design og designdidaktikk.

For at høyere utdanning innen design og designutdanning skal kunne ha nytte av denne viktige publiseringskanalen også i framtida er det avgjørende at institusjonene og organisasjonene innen design og designdidaktikk støtter tidsskriftet økonomisk.

Publisert

2011-12-22

Hvordan referere

Reitan, J. B. (2011). FORMakademisk og forskningsbasert undervisning innen høyere utdanning i design og designdidaktikk. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 4(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.197

Utgave

Seksjon

Redaksjonelt

Cited by