Åtte læreres trearbeidspraksiser

En diffraktiv analyse

Forfattere

  • Pauliina Maapalo

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.2246

Sammendrag

I denne artikkelen undersøkes forskjeller i åtte barneskolelæreres trearbeidspraksiser i faget kunst og håndverk. Et datamateriale generert i forbindelse med skolebesøk bestående av flersanselige samtaler, fotomateriale og observasjon av trearbeid analyseres gjennom en diffraktiv analyse og begrepet prosjekt for praksis fra teorien om praksisøkologier. Gjennom analysen synliggjøres et komplekst bilde som viser hvordan det ikke bare er læreren som er sentral i forhold til hvordan undervisning blir til. Det tegnes et bilde av et nettverk av relasjoner, både i makro- og mikroperspektiv i konkrete undervisningssituasjoner. Som resultat viser lærernes prosjekter for sine praksiser seg til å bli skapt av blant annet aspekter som deres veldig ulike tilgang til materialer, forskjellige egeninteresse for trearbeid og forskjeller i skolenes prioriteringer.

 

 

Nedlastinger

Publisert

2018-12-17

Hvordan referere

Maapalo, P. (2018). Åtte læreres trearbeidspraksiser: En diffraktiv analyse . FormAkademisk , 11(5). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2246

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by