Bokanmeldelse: Kritisk diskursanalyse

Forfattere

  • Petter Næss NMBU

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.2300

Emneord (Nøkkelord):

kritisk diskursanalyse, bokanmeldelse,

Sammendrag

Det er ikke skrevet særlig mange bøker av nordiske forfattere om diskursanalyse, trass i den store interessen for diskursperspektiver og diskursteoretiske begreper blant forskere og studenter i samfunnsfagene. Sosiologen Joar Skredes bok Kritisk diskursanalyse (Cappelen Damm Akademisk, 2017) er et av de få nyere bidragene. Boka tar for seg en spesiell retning innenfor det diskursanalytiske landskapet. Som bokas tittel signaliserer, dreier det seg om såkalt kritisk diskursanalyse.

Nedlastinger

Publisert

2017-10-16

Hvordan referere

Næss, P. (2017). Bokanmeldelse: Kritisk diskursanalyse. FormAkademisk, 10(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2300

Utgave

Seksjon

Bokanmeldelser

Cited by