Internasjonal anerkjennelse av FormAkademisk

Forfattere

  • Janne Beate Reitan Ansvarlig redaktør FORMakademisk

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.2538

Emneord (Nøkkelord):

Design Journal Editors' Meeting, University of Cincinnati, International recognition

Sammendrag

FormAkademisk ble – som eneste designforskningstidsskrift i Norden – invitert til Design Journal Editors’ Meeting på College of Design, Architecture, Art, and Planning (DAAP), University of Cincinnati i slutten av oktober. Møtet ble arrangert i forkant av konferansen IASDR 2017, den verdensomspennende organisasjonen for designforskning.

Liv Merete Nielsen, som opprinnelig tok initiativet til å opprette FormAkademisk og har vært seksjonsredaktør siden oppstarten og jeg, som har vært ansvarlig redaktør hele perioden, reiste sammen til møtet.

FormAkademisk var i godt selskap – blant de andre som var invitert, kan vi nevne det amerikanske Design Issues og det britiske Design Studies, begge tidsskrift på nivå 2 i Norsk vitenskapsindeks – NVI. Andre anerkjente tidsskrift som var invitert, var International Journal of Design fra Taiwan, She Ji - The Journal of Design, Economics, and Innovation fra Tongji University i Shanghai i Kina, Design and Culture fra USA, Co-Design fra Storbritannia, Information Design Journal utgitt i Nederland med en internasjonal redaksjon, Journal of Design, Business & Society med en internasjonal redaksjon, det franske Sciences du Design og Visible Language ved University of Cincinnati, som var vertskap for møtet.

Mike Zender ved College of Design, Architecture, Art, and Planning (DAAP), University of Cincinnati og redaktør for tidsskriftet Visible Language hadde tatt initiativ til og ledet møtet. Målsettinga var at redaktørene for disse tidsskriftene skulle diskutere felles utfordringer for tidsskriftene.

Først varmet vi opp ved at hvert tidsskrift beskrev sin redaksjonelle profil. Fra FormAkademisk la jeg vekt på at vi har to bein å stå på – forskning innen design, men også designutdanning av folk flest – design education for the general public. Denne kombinasjonen ser vi ut til å være alene om internasjonalt.

Felles saker som ble diskutert videre var utfordringer med kvaliteten på innsendte artikler og å få kvalifiserte fagfeller. Vi diskuterte også om vi skulle bli enige om en felles forståelse av hva det innebærer av medvirkning for å stå oppført som artikkelforfatter. Det var enighet om at vi ønsket flere slike møter for å diskutere felles utfordringer for forskningstidsskrift for design og designutdanning framover, gjerne i forbindelse med de største internasjonale designforsker­konferansene. Vi ønsker også kurs i fagfellevurdering og artikkelskriving. Ut fra diskusjonene, kommer FormAkademisk godt ut sammenlignet med de andre internasjonalt ledende forsknings­­tidsskriftene innen  design og designutdanning.

Etter møtet i Cincinnati har det vært livlige diskusjoner på email mellom de inviterte til Design Journal Editors’ Meeting i Cincinnati i oktober. Vi ser fram til neste møte for å diskutere felles utfordringer for tidsskriftene innen designforskning.

Et felles problem for tidsskriftene er å finne gode fagfeller som kan vurdere artiklene. Vi oppfordrer derfor alle som blir spurt om å si ja til å være fagfeller. Husk at for hver artikkel du sender inn til vurdering er det to fagfeller som stiller opp for deg!

Publisert

2017-12-06

Hvordan referere

Reitan, J. B. (2017). Internasjonal anerkjennelse av FormAkademisk. FormAkademisk, 10(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2538

Utgave

Seksjon

Redaksjonelt

Cited by