Frå DesignDialog til Design Literacy

Om etablering av eit fagdidaktisk forskingsfelt innan design, kunst og handverk

Forfattere

  • Karen Brænne Høgskulen i Volda

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.2574

Sammendrag

Artikkelen gjev ei historisk framstilling av korleis forskingsfeltet designdidaktikk er utvikla dei siste 20 åra, med vekt på kva rolle professor Liv Merete Nielsen har spelt i arbeidet med å styrke fagfeltet sin intellektuelle identitet. Konseptet «the making disciplines» om korleis akademiske fellesskap blir utvikla gjev eit av dei teoretiske perspektiva til framstillinga. Studiet fortel korleis Nielsen bevegar seg mellom mange roller i dette. Ho er forskar, forskingsentreprenør og forskingsleiar, og bygger ny kunnskap gjennom å integrere «making», «making-knowledge», det akademiske og det fagdidaktiske. Artikkelen har Nielsen sine publikasjonar samt intervju med kollegaer og stipendiatar som kjelde­grunnlag.

Forfatterbiografi

Karen Brænne, Høgskulen i Volda

1. Amanuensis, Avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda

Nedlastinger

Publisert

2018-12-29

Hvordan referere

Brænne, K. (2018). Frå DesignDialog til Design Literacy: Om etablering av eit fagdidaktisk forskingsfelt innan design, kunst og handverk. FormAkademisk, 11(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2574

Cited by