Profesjonskunnskap: fag, forskning og praksiserfaring

- perspektiv på lærerutdanning i design, kunst og håndverk

Forfattere

  • Professor Laila Belinda Fauske OsloMet - storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.2680

Emneord (Nøkkelord):

lærerutdanning, profesjonskunnskap, forskning, praksiserfaring, yrkesutøvelse

Sammendrag

Rammeplan for 5-årig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag ble vedtatt juni 2020. For design, kunst og håndverk innebærer dette at 3-årig faglærerutdanning med master opphører. Lærerutdanningen skal være både forskningsbasert og vektlegge erfaringsbasert kunnskap. Eksempelvis utvides omfanget av undervisningspraksis. Endringen er utgangspunktet for denne artikkelen. Artikkelen tar opp det særegne ved profesjonskunnskap og divergensen mellom profesjonskunnskap og tradisjonelle vitenskapsfag. Divergensen drøftes på bakgrunn av en rapport fra 1974. Rapporten tar opp målsetting, organisering og studieinnhold for kommende hovedfag ved pedagogiske høgskoler, iverksatt fra 1976. Rapporten beskriver hvordan profesjonens særpreg skal gi retning til studiet. En liste over 10 ulike former for hovedfagsarbeid presenteres. Både eget kunstnerisk arbeid og læremiddelproduksjon ansees som relevante former for et hovedfagsarbeid. Denne artikkelen nærleser rapporten fra 1974 og argumenter for at drøftinger som føres der kan bidra til relevante diskusjoner, også ved innføringen av 5-årig lærerutdanning.

logo for artikkelen

Nedlastinger

Publisert

2020-12-24

Hvordan referere

Fauske, L. B. (2020). Profesjonskunnskap: fag, forskning og praksiserfaring: - perspektiv på lærerutdanning i design, kunst og håndverk. FormAkademisk, 13(5). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2680

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by