Building making scholarship

Om utviklingen av making disciplines

Forfattere

  • Liv Merete Nielsen Dr. Professor, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet - storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.3099

Sammendrag

Artikkelen beskriver hvordan forskning innen skapende profesjonsfag har blitt drevet fram av professor Halina Dunin-Woyseth. Med bakgrunn som arkitekt har hun hatt et innsideperspektiv på de utfordringene de skapende profesjonsfagene sto overfor. Som en av de få arkitekter som også hadde doktorgrad fikk hun ansvar for utviklingen av doktorgradsprogrammet på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Hun utviklet kunnskapskonseptene ‘the making professions’ og ‘the making disciplines’ for å synliggjøre og håndtere de skapende profesjonenes utfordringer som selvstendige forskbare (researchable) fagfelt i møte med etablerte akademiske disipliner. I 1995 sto hun sentralt i avgjørelsen om å åpne doktorprogrammet på AHO for designere og designdidaktikere, noe som har spilt en avgjørende rolle for framveksten av et designdidaktisk forskningsfelt i Norge. Innsatsen til Dunin-Woyseth går langt ut over det å være én persons innsats, den eksemplifiserer hvordan utdanning og forskning med et innsideperspektiv på kunnskapsutvikling har avgjørende betydning for et demokrati der også representanter for praktiske profesjoner må kunne artikulere sin innsidekunnskap med akademisk troverdighet. Framhevingen av et innsideperspektiv (Ryle, 1945) og viktigheten av aktive fagmiljøer (Becher & Trowler, 2001) setter også Halina Dunin-Woyseths innsats inn i et større perspektiv. Hun har høstet internasjonal anerkjennelse både som teoretiker og feltbygger.

Nedlastinger

Publisert

2018-12-31

Hvordan referere

Nielsen, L. M. (2018). Building making scholarship: Om utviklingen av making disciplines. FormAkademisk, 11(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3099

Cited by