Kvalitet og kunstnerisk kvalitet i kulturskolens fagplan for visuell kunst

Forfattere

  • Mari-Ann Letnes PhD, Førsteamanuensis, NTNU Institutt for lærerutdanning

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.3484

Sammendrag

I denne artikkelen gjøres en kritisk diskursorientert lesning av kulturskolen rammeplan for å belyse hvordan begrepene kvalitet og kunstnerisk kvalitet opptrer i kulturskolens fagplan for visuell kunst. Hensikten med artikkelen er å bidra med kunnskap om hvordan sentrale tekster i kulturskolens kontekst i og gjennom språket former forståelser om kvalitetsbegrepet og kunstnerisk kvalitet. Når kvalitetsbegrepet bringes inn i kulturskolens kontekst er det interessant å undersøke ulike forståelser som deles og forhandles mellom kulturskolens aktører. Gjennom å analysere fagplanen for visuell kunst i lys av fagplanens høringsutkast, Norsk kulturskoleråds strategi 2020, generell del i Rammeplan for kulturskolen : Mangfold og fordypning, veiledning for lokalt rammeplanarbeid og hjemmesiden www.kulturskoleradet.no forsøker jeg å vise hvordan kvalitetsbegrepet og forståelse for kvalitet og kunstnerisk kvalitet løftes frem som et strategisk grep for å sikre god undervisning i kulturskolens mange klasserom.

Forfatterbiografi

Mari-Ann Letnes, PhD, Førsteamanuensis, NTNU Institutt for lærerutdanning

Kunst og håndverk, pedagogikk i skole og barnehage

Nedlastinger

Publisert

2020-04-20

Hvordan referere

Letnes, M.-A. (2020). Kvalitet og kunstnerisk kvalitet i kulturskolens fagplan for visuell kunst . FormAkademisk, 13(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.3484

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by