Hvilken betydning har hvem som kopierer?

- ulike utfordringer ved bruk av visuelle åndsverk

Forfattere

  • Silje Bergman Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4124

Emneord (Nøkkelord):

Opphavsrett, visuelle åndsverk, kulturarv, kopiering, nyskapelse, estetisk erfaring

Sammendrag

Artikkelen har opphavsrett som tema, med fokus på hva som kan gjøres med andres verk, og hvilken betydning det har hvem som gjør det. Forskjeller i praksis belyses ved å beskrive, analysere og diskutere konkrete eksempler der eksisterende verk kopieres. I artikkelen drøftes ulike tilnærminger til å bruke visuell kulturarv, og ulike metoder for nyskapelse av visuelle verk. På den ene siden eksisterer myten om at originale verk oppstår i kunstnerens eget hode, og på den andre en påstand om at alle verk kun er bearbeidelser av det som allerede finnes. Mellom disse peker en tilnærming på mottageren som medskaper av kunstverket. Selv om opphavsretten kan begrense skapende prosesser finner denne artikkelen, gjennom didaktiske perspektiver, muligheter hvor åndsverkloven åpner dører inn til en verden av nye estetiske erfaringer.

Forfatterbiografi

Silje Bergman, Universitetet i Sørøst-Norge

PhD kandidat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Institutt for estetiske fag, Universitetet i Sørøst-Norge

Referanser

Abbing, H. (2008). Why Are Artists Poor? - The Exceptional Economy of the Arts. Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789053565650

Armstrong, A. (2019). For the Auction-Weary: Eric Doeringer’s ‘Christy’s’ Sale Offers Bootleg Blue-Chip Art for Millions Less. ARTnews. http://www.artnews.com/2019/05/16/for-the-auction-weary-eric-doeringers-christys-sale-offers-bootleg-blue-chip-art-for-millions-less/

Austring, B. D. & Sørensen, M. C. (2019). Æstetiske læreprocesser i skolen. I K. H. Karlsen & G. B. Bjørnstad (Red.), Skaperglede, engasjement og utforskertrang : nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet (s. 259-279). Universitetsforlaget.

Banks, M. (2007). Visual Methods in Social Research. SAGE Publications.

Barthes, R. (1978). Image, music, text (S. Heath, Overs.). Hill and Wang.

Barthes, R. (1994). I tegnets tid: utvalgte artikler og essays (K. Stene-Johansen, Red. & Overs.). Pax.

Bergman, S. (2012). Ulike perspektiver på åndsverkloven. Gråsonen mellom kopiering og nyskapelse i visuell kunst [Masteroppgave, Høgskolen i Oslo og Akershus]. http://hdl.handle.net/10642/1570

Bergman, S. (2019). Utfordringer ved bruk og deling av visuelle uttrykk i en digital tidsalder. FormAkademisk, forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 12(1), 1–20. https://doi.org/10.7577/formakademisk.2641

Bergman, S. (under utgivelse). Kopiering og kulturelle referanser som verktøy i bildeskaping - Opphavsrettslige utfordringer i undervisningen. Nordic Journal Of Art & Research.

Bourdieu, P. (1996). Symbolsk makt: artikler i utvalg (A. Prieur, Overs.). Pax.

Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. D. (1995). Den kritiske ettertanke : grunnlag for samfunnsanalyse (B. N. Kvalsvik, Overs.; 2. oppl. utg.). Samlaget.

Bourriaud, N. (2007). Relasjonell estetikk (B. Christensen-Scheel, Overs.; Bd. nr. 16). Pax.

Börjesson, M., Gustavsson, M. & Edling, M. (2012). Konstens omvända ekonomi : tillgångar inom utbildningar och fält 1938-2008. Daidalos.

Digranes, I. (2009). Den kulturelle skulesekken : narratives and myths of educational practice in DKS projects within the subject art and crafts [Doktorgradsavhandling, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo]. http://hdl.handle.net/11250/93038

Doeringer, E. (2011, January 5). Eric Doeringer – Into the fold [Interview]. Theartblog.org. https://www.theartblog.org/2011/01/eric-doeringer-into-the-fold/

Eriksen, T. G. (2016). Kulturnytt [Podcast episode]. I 22. juli minnesmerke kan være plagiat 15.nov.2016. T. G. Eriksen. https://radio.nrk.no/podkast/kulturnytt/nrkno-poddkast-382-112132-15112016074900

Halvorsen, E. M. (2003). Estetisk erfaring : en fenomenologisk tilnærming i Roman Ingardens perspektiv. HIT skrift, Høgskolen i Telemark, 6. http://hdl.handle.net/11250/2439182

Jahr, H. D. & Jahr, E. (2010). Maleri-malera. FORM – tidsskrift for kunst og design, 44(2), 22-23. https://www.formbanken.no/tidsskriftet/2018/4/4/maleri-malera

Johannessen, L., Rafoss, T. & Rasmussen, E. B. (2018). Hvordan bruke teori?: Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Universitetsforlaget.

Johnson, K. (2012). Eric Doeringer: ‘The Rematerialization of the Art Object’. The New York Times. https://www.nytimes.com/2012/11/02/arts/design/eric-doeringer-the-rematerialization-of-the-art-object.html

Kjørup, S. (2000). Kunstens filosofi: en indføring i æstetik. Roskilde Universitetsforlag.

Kristeva, J. (1980). Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art (T. Gora, Overs.; L. S. Roudiez, Red.). Columbia University Press.

Lanchner, C. (2009). Roy Lichtenstein. Museum of Modern Art.

Lessig, L. (2009). Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. The Penguin Press. https://doi.org/10.5040/9781849662505

Lund, C., Mangset, P. & Aamodt, A. (2001). Kunst, kvalitet og politikk Norsk Kulturråd. https://www.kulturradet.no/documents/10157/83c7cd75-8efc-46ac-a771-0fac59bbbd43

Mangset, P. (2004). "Mange er kalt, men få er utvalgt": kunstnerroller i endring (TF-rapport 215). Telemarksforskning. http://hdl.handle.net/11250/2439515

Mangset, P. (2013). Kunst og makt. En foreløpig kunnskapsoversikt (TF-rapport 313). Telemarksforsking. http://hdl.handle.net/11250/2439480

Marshall, A. (2018, 8. november ). Jeff Koons Is Found Guilty of Copying. Again. The New York Times. https://nyti.ms/2DajSf1

McClimans, E. (2018). Ny åndsverklov – noe å si for delingskulturen i skolen? Norsk lektorlag. https://www.norsklektorlag.no/juridisk-talt/ny-andsverklov-noe-a-si-for-delingskulturen-i-skolen-article1872-177.html

Meyer, S. & Bjørkås, S. (2004). Risikosoner: om kunst, makt og endring (Rapport 33). Norsk kulturråd. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011080306043

Northover, K. (2011, 22 januar). Koons lawsuit reveals his ballooning ego. The Sydney Morning Herald. https://www.smh.com.au/entertainment/art-and-design/koons-lawsuit-reveals-his-ballooning-ego-20110121-1a025.html

Noterdaeme, F. (2017, 6. desember). The Talented Mr. Replay: Eric Doeringer at Mulherin + Pollard. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/the-talented-mr-replay-er_b_2052860?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGGlcrmk8agscgzAG24hZWUsO4GiHV6QVQDjS2Z6zo2Cn_syQCpRdc9YOOYjauzO2UVLnNHctxVHlm3XRPfzIHm6IIuM4bWHpeSWCQMONuO6-pPUURLxMSFdf5870cY_1JqLF_u0T_JUGJ2_PjzakBBQQR2p5LYbUPWJODe-UchF&guccounter=2

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3. utg.). SAGE Publications.

Peppler, K. (2013). New Opportunities for Interest-Driven Arts Learning in a Digital Age. The Wallace Foundation. https://www.semanticscholar.org/paper/New-Opportunities-for-Interest-Driven-Arts-Learning-Peppler/041141f7b17c7c3a7def2546a509c318dc1e0221

Rian, H. O. (2018, 7. mai). Åndsverksloven må gjelde også i klasserommet. Dagsavisen. https://www.dagsavisen.no/debatt/andsverksloven-ma-gjelde-ogsa-i-klasserommet-1.1140635

Rose, G. (2016). Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials (4. utg.). SAGE Publications.

Rostama, G. (2015). Remix Culture and Amateur Creativity: A Copyright Dilemma. WIPO magazine. http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2015/03/article_0006.html

Shore, R. (2017). Beg, steal and borrow: artists against originality. Laurence King Publishing.

Svenning, M. & Havdal, K. (2016, 14. november). Sjokkert over likheten. NRK. https://www.nrk.no/trondelag/xl/sjokkert-over-likheten-1.13209478

T-1963-15. (2017). "Svenska syndabockar" (NJA 2017 s. 75). https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2017/35635/

Taylor, K. (2011, 7. januar). In Twist, Jeff Koons Claims Rights to ‘Balloon Dogs’. Park Life. https://www.parklifestore.com/2011/01/07/this-is-getting-bigger/

Torvund, O. (2019). Forskerforbundet: Opphavsrett (Skriftserien nr. 4). https://www.forskerforbundet.no/Documents/skriftserien/2019-4_Opphavsrett.pdf

Veiteberg, J. (2009). Kunsten å låna – om ei platte av Irene Nordli. Kunst og kultur, 92(1), 3–13. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3029-2009-01-02

Vilks, L. (2001). Om kvalitetsbegreppet i konsten. I C. Lund, P. Mangset & A. Aamodt (Red.), Kunst, kvalitet og politikk (Rapport fra Norsk kulturråds årskonferanse 2000 s. 36-40). Norsk Kulturråd. https://www.kulturradet.no/documents/10157/83c7cd75-8efc-46ac-a771-0fac59bbbd43

Vyrje, M. S. (2012). Åndsverk og plagiat – noen refleksjoner. Jussens Venner, 47(1), 69–81. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3126-2012-01-03

Vyrje, M. S. (2017). Copyright and Aesthetic Experience. Nordiskt immateriellt rättsskydd, (2), 147–169. https://www.nir.nu/journals/downloadsection/12292

Wikipedia contributors. (2021). Creative Commons. I Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia.com. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Creative_Commons&oldid=1045248026

Åndsverkloven. (2018). Åndsverkloven, Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (LOV-2018-06-15-40). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40

Nedlastinger

Publisert

2021-10-19

Hvordan referere

Bergman, S. (2021). Hvilken betydning har hvem som kopierer? - ulike utfordringer ved bruk av visuelle åndsverk. FormAkademisk , 14(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4124

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by