Leder. FormAkademisk med ny grafisk profil

Forfattere

  • Janne Beate Reitan Oslo Metropolitan University
  • Tore André Ringvold Oslo Metropolitan University

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4126

Emneord (Nøkkelord):

grafisk profil, artikkelmal, logo

Sammendrag

I løpet av de siste årene har FormAkademisk hatt en prosess der vi har endret vår grafiske profil. Når vi nå også har endret malen for artiklene er det den siste brikken i et puslespill som begynte da Tore André Ringvold begynte å arbeide for FormAkademisk i 2016. Han er utdannet industridesigner fra England og har lang erfaring med grafisk design og markedskommunikasjon fra reklamebransjen. Arbeidet begynte med ny logo og nytt omslagsbilde for hvert nummer. Tanken bak den nye grafiske profilen er at den bedre skulle speile både den rollen og funksjonen som tidsskriftet har. Vi har etterstrebet at logoen formmessig skulle være klassisk, og samtidig tidsriktig. Hvert år vil få en egen farge, og hver utgave vil få et eget design. I den nye malen som nå er på plass, vil alle artiklene nå inneholde et omslagsbilde i venstre hjørne tilsvarende nummeret artikkelen hører til. Det er også med på å skape helhet i ‘systemet’.

Publisert

2020-12-24

Hvordan referere

Reitan, J. B., & Ringvold , T. A. . (2020). Leder. FormAkademisk med ny grafisk profil. FormAkademisk, 13(5). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4126

Utgave

Seksjon

Redaksjonelt

Cited by