Theorising craft practices through sketching

The case of Swedish post-compulsory floristry and textile education

Forfattere

  • Camilla Gåfvels Konstfack, University of Arts Crafts and Design
  • Viveca Lindberg Stockholm University

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4206

Emneord (Nøkkelord):

Seamstress, florist, sketching and drawing, vocation, craft knowing

Sammendrag

This article explores how craft practice is theorised through sketching, by comparing narratives about the role of sketching from interviewed Swedish upper secondary textile design and floristry education teachers, and aiming to discern connection to curriculum. The theory and methods used in the article are influenced by Ivor Goodson’s work on subject knowledge and curriculum change (1998). Empirical data was obtained from multiple sources, including interviews with four teachers. The findings reveal that, while sketching has been intrinsic to textile design and seamstress vocational knowing for considerable time, sketching is a relatively new phenomenon within floristry vocational knowing and education; essentially dating from the 2011 Swedish educational reform. The discussion claims that sketching provides means to theorise craft practice, through providing an intermediary level between the abstract (theory) and the concrete (objects) within the practice

Forfatterbiografier

Camilla Gåfvels, Konstfack, University of Arts Crafts and Design

Senior lecturer, PhD

Viveca Lindberg, Stockholm University

Associateprofessor, PhD

Referanser

Adamson, G. (2007). Thinking through craft. Berg in association with the Victoria & Albert Museum. https://doi.org/10.5040/9781350036062 https://doi.org/10.5040/9781350036062

Birgerstam, P. (2000). Skapande handling: om idéernas födelse. Studentlitteratur.

Braun, V. & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Broberg, Å. Lindberg, V. & Wärvik, G-B. (2021). Women’s vocational education in Finland and Sweden from 1890-1990: The example of Vocational home economics education. Journal of Vocational Education & Training, https://doi.org/10.1080/13636820.2021.1889646 https://doi.org/10.1080/13636820.2021.1889646

Carlgren, M. (2016). Birgittaskolorna. Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse. [doctoral dissertation, Göteborgs universitet]. Makadam förlag.

Ekman, G. (1934). Blomsterbinderiet genom tiderna: en praktisk handledning jämte kort historisk överblick. Saxon & Lindström.

Gåfvels, C. (2016). Skolad blick på blommor. Formandet av yrkeskunnande i floristutbildning. Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-132660

Gåfvels, C. (2018). Colour and form: Changing expressions of vocational knowing within floristry education. FormAkademisk – forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 11(2), 1-¬11. https://doi.org/10.7577/formakademisk.1719 https://doi.org/10.7577/formakademisk.1719

Goodson, I., Anstead, C.J. & Mangan, J.M. (1998). Subject knowledge readings for the study of school subjects. Falmer Press.

Gråbacke, C. (2015). Kläder, shopping och flärd. Modebranschen i Stockholm 1945–2010. Stockholmia förlag.

Gråbacke, C., & Jörnmark, J. (2008). Den textila modeindustrin i Göteborgsregionen: En kartläggning. http://www.adasweden.se/media/uploads/notice/Textila_modeindustrin_en_rapport.pdf

Grasseni, C. (2009). Skilled Visions: Between Apprenticeship and Standards. Berghahn Books.

Gunn, W. (2009). Learning within the Workplaces of Artists, Anthropologies and Architects: making Stories for Drawings and Writings. In Skilled Visions: Between Apprenticeship and Standards (pp. 106-125). Berghahn Books.

Härkki, T., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K. (2018). Line by line, part by part: collaborative sketching for designing. International Journal of Technology and Design Education, 28, 471-494. https://doi.org/10.1007/s10798-016-9379-7 https://doi.org/10.1007/s10798-016-9379-7

Hauge, A. (2007). Dedicated followers of fashion. An economic geographic analysis of the Swedish fashion industry. (Geografiska regionstudier 76). [Doctoral dissertation, Uppsala universitet]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-8175

Heikkilä, D. (2003). Käsityön ammatillinen opetus Suomessa 1700-luvulta nykypäiviin. In P. Anttila, D. Heikkilä & I. Ylönen (Eds.), Suomalaisen käsityökoulutuksen vaiheita 1700-luvulta 2000-luvulle (pp. 7–48). Jyväskylä: Suomen käsityön museo.

Ingold, T. (2013). Making: anthropology, archaeology, art and architecture. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203559055 https://doi.org/10.4324/9780203559055

Kadlec, Petr (2019). Changes in education for textile production in the industrialization process. Vlákna a textile (Fibres and Textiles), 26(4), 32-46. http://vat.ft.tul.cz/2019/4/VaT_2019_4_5.pdf

Kyaga, U. (2017). Swedish Fashion 1930–1960: Rethinking the Swedish Textile and Clothing Industry. [doctoral dissertation, Stockholm University]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-145428

Lindberg, V. & Wärvik, G-B. (2017). Vad är ett yrkesämne? In A. Fejes, V. Lindberg & G-B. Wärvik (Eds.), Yrkesdidaktikens mångfald (pp. 23–58). Lärarförlaget.

Lindberg, V. (2006). Contexts for craft and design within Swedish vocational education: implications for the content. Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 13(2-3), 83-104.

Lindberg, V. (2007). Same syllabus in two contexts: vocational / liberal knowledge? Techne series A: Research in sloyd education and crafts science, A:10, 75–95.

Lindberg, V. (2008). Elevuppgifter inom ett specialutformat program: En fallstudie om förväntningar på elevers kunnande. In K. Borg & V. Lindberg (Eds.), Kunskapande, kommunikation och bedömning i gestaltande utbildning (pp. 93–105). HLS Förlag.

Pink, S. (2009). Doing sensory ethnography. Sage. https://doi.org/10.4135/9781446249383 https://doi.org/10.4135/9781446249383

Polanyi, M. (1967). The tacit dimension. Doubleday.

Räisänen, R. (2014). How to visualize design? Pupils’ experiences of designing in a textile craft project. Craft Research, 5(2), 199–219. https://doi.org/10.1386/crre.5.2.199_1 https://doi.org/10.1386/crre.5.2.199_1

Sällström, P. (1999). Sinnena ljuger inte. Dialoger.

Skolöverstyrelsen. (1971a). Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. 1. Allmän del [Curriculum for the upper secondary school, Lgy 70. 1. General part]. Liber Utbildningsförlaget.

Skolöverstyrelsen. (1971b). Läroplan för gymnasieskolan. 2, Supplement. Tvåårig beklädnadsteknisk linje [Curriculum for upper secondary school. 2, Supplement. 2-year clothing technology line]. Liber Utbildningsförlaget.

Skolverket (2000). Gy 2000:08, Hantverksprogrammet: programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer: [HV]. Statens skolverk.

Skolverket (2020). Hantverksprogrammet. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731

SOU 1938:49. 1936 års yrkesskolsakkunniga. Betänkandemed förslag angåande utbildningen av lärare i tecning och i slöjd samt för yrkesundervisningen. Ecklesisastikdepartementet.

Wärvik, G-B. & Lindberg, V. (2018). Integration between school and work: Changes and challenges in Swedish VET 1970-2011. I: S. Choy, G-B. Wärvik & V. Lindberg (red.). Integration of vocational education and training experiences: Purposes, practices and principles (pp. 279-302). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8857-5_15 https://doi.org/10.1007/978-981-10-8857-5_15

Wittgenstein, L. (1992). Filosofiska undersökningar. (Ny uppl.) Thales.

Nedlastinger

Publisert

2021-05-10

Hvordan referere

Gåfvels, C., & Lindberg, V. (2021). Theorising craft practices through sketching: The case of Swedish post-compulsory floristry and textile education . FormAkademisk, 14(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4206

Cited by