Knowledge transfer in heritage cultural craft, damask weaving

Forfattere

  • Clary Jönsson University of Uppsala

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.4214

Emneord (Nøkkelord):

heritage cultural craft, knowledge transfer, damask weaving

Sammendrag

The hand weaving of damask is no longer a craft that is commonly learned and very few books on the subject have been published in the last century. Damask weaving still exists among private practitioners, but what happens to the knowledge when nobody knows how to dress a loom and weave anymore?  The aim of this study is to describe and compare damask weaving from a learning perspective in order to generate knowledge of how damask weaving is described in the literature and how the knowledge is communicated to increase understanding of the learning process and to generate a theoretical understanding of practical knowledge transfer. The method used is a literature study and open interviews with people who teach damask weaving. The study shows that the literature does not provide enough information on how to dress and weave damask. The interviews give a deeper understanding of the practical knowledge. The analysis shows that it is difficult to use only cognitive reading as interpretation from the body and hands are needed and the different steps need to be dissected in detail.

Forfatterbiografi

Clary Jönsson, University of Uppsala

Ek.Lic. BA of Arts, textile

Referanser

Almevik, G. (2017). Hantverksvetenskap. Mariestad Hantverkslaboratoriet: Göteborgs universitet.

Almevik, G., & Melin, K.-M. (2015). Traditional Craft Skills as a Source of Historical Knowledge. MIRATOR, 16(1), 72- 102. https://gup.ub.gu.se/file/165203

Austrin, J. (1992). Damastvävarna på Kinnekulle (Vol. 92:1). Skaraborgs Länsmuseeum.

Berggren Torell, V., & Ranglin, U. (2014). Knowledge in action in weaving. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 21(1), 22-37. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/537

Cyrus-Zetterström, U. (1970). Handbok i vävning. LTs förlag.

Cyrus-Zetterström, U. (1979). Damast. In G. Vogel-Rödin (Ed.), Skål och vägg, dryckesglas, damast, vävda tapeter Läckö slott. Västergötlands Turisttrafikförening.

Ehn, B. (2011). Doing-It Yourself: Autoethnography of Manual Work. Ethnologia Europaea, 41(1), 53. https://doi.org/10.16995/ee.1077 https://doi.org/10.16995/ee.1077

Ekenmark, J. E., & Ekenmark, s. (1828). Afhandling om drällers och dubbla golfmattors tillverkning med begagnande af harnesk-rustning. Kungliga Ordens- boktryckeriet.

Eldvik, B. (1999). Den dansande damastvävaren. Nordiska museets förlag.

Eriksson, Y., Getzmann, U., Gustavsson, G., & Lovallius, K. (1993). Väv gamla och glömda tekniker. Natur och Kultur.

Fejes, A., & Thornberg, R. (2009). Handbok i kvalitativ analys. Liber.

Granath, O. (1990). Damast på bordet. Nationalmuseeum.

Henschen, I. (1949). Svenska vävnader. Forum.

Ingers, G., & Becker, J. (1955). Damast. Ica förlaget.

Ingold, T. (2012). Making. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203559055 https://doi.org/10.4324/9780203559055

Johansson, L. (1982). Opphämta och Damast. Natur och Kultur.

Karlsson, A.-M. (1978). Damastväverskan Emma Wiberg i Undrom. LTs Förlag.

Krumins. (1974). Bibeln på damast under 1500- och 1600- talet. In B. Bengtsson (Ed.), Kulturen. Lund.

Lindberg, E.-F. (1967). Fataburen. Nordiska museet.

Medbo, M. (2016). Lerbaserad erfarenhet och språklighet. Göteborg: Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Molander, B. (1993). Kunskap i handling. Daidalos.

Mårtensson, G. (1987). Damastväverskorna i Hagestad. Ingelstads härads hembygdsförening.

Niedderer, K., & Reilly, L. (2010). Editorial. Research Practice in Art and Design: Experiential Knowledge and Organised Inquiry. Journal of Research Practice, 6(2), E2. http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/view/2471.

Nygård, A. E. (2018). Damaskvev. Museumforlaget.

O'Connor, E. (2007). Embodied Knowledge in Glassblowing: The Experience of Meaning and the Struggle towards Proficiency. The Sociological Review, 55(1_suppl), 126-141. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2007.00697.x https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2007.00697.x

Paludan, C., & Wieth Knudsen, B. (1989). Damask og Drejl. Borgen.

Piper, A. (2016). Code, Decode, Recode: Construkting, deconstructing and reconstructiong knowlege through making. Paper presented at the 2016 Design Research Society 50 th Anneversity Conference, Brighton UK. https://doi.org/10.21606/drs.2016.415 https://doi.org/10.21606/drs.2016.415

Polanyi, M. (1958). Personal Knowlege. University press of Chicago.

Polanyi, M. (1966). The tacit dimention. Routlege & Kegan Paul.

Ridderstedt, M. Veneziansk sidendamast av svenska 1900-tals konstnärer. Riksankvarieämbetet.

Sennett, R. (2008). The craftsman. Yale University Press.

Stavenow-Hidemark, E. (2003). Damast och dräll på Grönsöö Bordets prydnad- kvinnors stolthet. Grönsöö historiska stiftelse.

Svenaeus, F. (2009). Vad är praktisk kunskap? In J. Bornemark & F. Svenaeus (Eds.), Vad är praktisk kunskap (pp. 11-34). Södertörns högskola. http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:303147/FULLTEXT01.pdf

Thorman, E. (1938). Svenskt duktyg i damast. P.A Nordstedt & Söner.

Thorman, E. (1943). Damasttyg från Skaraborgs län: Svenska slöjdföreningen.

Topelius, A.-S. (1985). Damastduktyg och verksamheten vid Vadstena fabrik 1753-1843. Nordiska museum.

Nedlastinger

Publisert

2021-05-10

Hvordan referere

Jönsson, C. (2021). Knowledge transfer in heritage cultural craft, damask weaving . FormAkademisk , 14(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4214

Cited by