FORMakademisk – Fem års jubileum

Forfattere

  • Janne Beate Reitan

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.511

Emneord (Nøkkelord):

FORMakademisk

Sammendrag

På side 1 i nummer 1 i årgang 1 da vi publiserte det første nummeret av FORMakademisk for fem år siden, sa vi at:

Målsettingen med tidsskriftet er å skape en arena for design og designdidaktikk som et interesse- og arbeidsfellesskap for å bygge disse fagene som et eget forskningsfelt. Redaksjonen oppfatter design som et generisk begrep som inkluderer diverse skapende og utøvende aktiviteter der disse resulterer i produksjon av et mangfold av artefakter, både av fysisk og virtuell karakter, innen det store spennet mellom hverdagsgjenstander som kopper og klær til byrom og landskap. Redaksjonen forholder seg til designdidaktikk som et praksisområde som inkluderer formidling av design i samfunnet og alle som underviser i design på ulike nivå fra førskolelærere som introduserer design for småbarn, skolelærere på alle skoletrinn til profesjonsdidaktikere som underviser i design for fremtidig profesjonelle innen designfagene. 

Siden da har vi publisert to nummer i året, til sammen ni, med mer enn 50 artikler. Redaksjonen regnet med at de fremtidige bidragsytere til FORMakademisk hovedsakelig ville bli rekruttert blant forskere innen de utøvende og skapende designfagene og at deres forskningsinteresse ville ha sitt utspring i skapende og utøvende praksis. Samtidig inviterte vi også forskere fra etablerte akademiske disipliner, når deres interesse var rettet mot skapende og utøvende prosesser og mot resultater i form av design og designede artefakter.

Publisert

2013-01-14

Hvordan referere

Reitan, J. B. (2013). FORMakademisk – Fem års jubileum. FormAkademisk , 5(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.511

Cited by