Leder. Festskrift for Liv Merete Nielsen

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.5287

Emneord (Nøkkelord):

Liv Merete Nielsen

Sammendrag

Professor emerita Liv Merete Nielsens fyller 70 år i mars 2023. Nielsen har vært en betydelig støtte for enkeltpersoners karrierevei, og fungert som feltbygger over mange år. Hun har flyttet på faglige grenser, og markert Kunst og håndverksfagets samfunnsrelevans. I denne temautgaven av FormAkademisk er det mange som uttrykker takknemlighet for at Nielsen har vist vei og delt generøst av sin klokskap og faglige innsikt.

Forfatterbiografier

Karen Brænne, Høgskulen i Volda

Førsteamanuensis (PhD)

 

 

Else-Margrethe Lefdal, OsloMet – storbyuniversitetet

Førsteamanuensis (PhD)

 

 

Laila Belinda Fauske, OsloMet – storbyuniversitetet

Professor (PhD) 

 

 

Eva Lutnæs, OsloMet – storbyuniversitetet

Professor (PhD)

 

 

Ingvild Digranes, Høgskulen på Vestlandet

Professor (PhD)

 

 

Referanser

Lutnæs, E., Brænne, K., Omtveit, B. (2023). Kunst og håndverk. Argumenter for et kunnskapsfag med samfunnsrelevans. FormAkademisk, 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5089

Nielsen, L. M. (2010-2022). LMN har ordet. FORM.

Nordström, G. Z., & Romilson, C. (1970). Bilden, skolan och samhället. Bokförlaget Aldus/Bonniers.

Purko-Hudd, M. & Hartvik, J. (2023). Pedagogisk slöjd i post-pandemitid. Från påtvingad förändring till möjlig utveckling. FormAkademisk, 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5088

Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke. Pedagogisk forum.

Öhman, M. (2020). Vern om barns lekestyrke. Pedagogisk forum.

Frisch, N. S. (2023). Uformell tegning og formell tegneundervisning sett i lys av teori om lek. FormAkademisk, 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5174

Nedlastinger

Publisert

2023-03-23

Hvordan referere

Brænne, K., Lefdal, E.-M., Fauske, L. B., Lutnæs, E., & Digranes, I. (2023). Leder. Festskrift for Liv Merete Nielsen. FormAkademisk , 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5287

Cited by