Dyktig nettverksbygger, motiverende veileder og klok aktivist

Forfattere

  • Harald Eivind Moe Høgskolen i Østfold

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.5291

Emneord (Nøkkelord):

Liv Merete Nielsen

Sammendrag

Første gang jeg hadde et faglig møte med Liv Merete Nilsen er så langt tilbake som i 1999 da jeg var med på å utvikle The Design of Everyday Life, et undervisningsopplegg på oppdrag for UNESCO i regi av Norsk Form. Det overordnede målet var å bevisstgjøre barn og ungdom om hvordan hverdagen designes for oss, slik at de erverver en kompetanse i å vurdere produktene de tilbys i markedet og omgir seg med. Liv Merete var da fagpolitisk aktiv i det som i dag er organisasjonen Kunst og design i skolen, hvor jeg etter hvert ble valgt inn i styret. Her har hun i mange år vært en viktig drivkraft både som styremedlem, styreleder, og i redaksjonen til tidsskriftet FORM. Etter å ha trukket seg ut av styret har hun videreføre det fagpolitiske arbeidet for organisasjonen − også gjennom den faste spalten LMN har ordet i FORM.

Forfatterbiografi

Harald Eivind Moe, Høgskolen i Østfold

Høgskolelektor Kunst og håndverk

Institutt for real-, praktisk-estetisk, samfunns- og religionsfag

 

 

Nedlastinger

Publisert

2023-03-23

Hvordan referere

Moe, H. E. (2023). Dyktig nettverksbygger, motiverende veileder og klok aktivist . FormAkademisk , 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5291

Cited by