En veileder og inspirator

— for forsknings- og undervisningspraksis i design-, kunst- og håndverk

Forfattere

  • Else Margrethe Lefdal OsloMet – storbyuniversitetet
  • Ingvill Gjerdrum Maus OsloMet – storbyuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.5292

Emneord (Nøkkelord):

Liv Merete Nilesen

Sammendrag

Å være stipendiat med Liv Merete som veileder har vært utrolig lærerikt og interessant. Liv åpner dører og knytter kontakter, hun inspirerer, motiverer og dytter ph.d.- kandidatene sine inn i nasjonale og internasjonale nettverk der de kan samarbeide, diskutere, utvikle, presentere, publisere, arrangere og vokse faglig. Dette styrker ikke bare den enkelte stipendiats muligheter til å lykkes som forsker, men også nettverket som skal utvikle og kvalitetssikre forskning og fagkunnskap i kunst-, design-, og håndverksdidaktikk framover. Og med dette styrkes kunnskapen som formidles innenfor hele fagfeltet – fra barnehage til ph.d.

Forfatterbiografier

Else Margrethe Lefdal, OsloMet – storbyuniversitetet

Førsteamanuensis (PhD)

Institutt for estestiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design

 

 

 

Ingvill Gjerdrum Maus, OsloMet – storbyuniversitetet

Førsteamanuensis (PhD)

Institutt for estestiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design

 

 

 

Nedlastinger

Publisert

2023-03-23

Hvordan referere

Lefdal, E. M., & Maus, I. G. (2023). En veileder og inspirator : — for forsknings- og undervisningspraksis i design-, kunst- og håndverk . FormAkademisk , 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5292

Cited by