Hilsen til Liv Merete Nielsen fra Notoddenmiljøet

Forfattere

  • Kari Carlsen Universitetet i Sørøst-Norge
  • Marte Sørebø Gulliksen Universitetet i Sørøst-Norge

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.5293

Emneord (Nøkkelord):

Liv Merete Nielsen

Sammendrag

Liv Merete Nielsen har hatt en nøkkelfunksjon innenfor utviklingen av forskning på områdene forming, formgiving, design, kunst og håndverk i Norge. Arbeidet ved hennes faste institusjon, OsloMet, er velkjent. Men hennes arbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), tidligere Høgskolen i Telemark (HiT), er kanskje mindre kjent.

Forfatterbiografier

Kari Carlsen, Universitetet i Sørøst-Norge

Professor i forming, design, kunst og håndverk (PeD)  

Institutt for Estetiske fag

Fakultet for Humaniora, Idrett og Utdanningsvitenskap

 

 

Marte Sørebø Gulliksen, Universitetet i Sørøst-Norge

Professor i kulturdidaktikk og estetisk praksis (PhD)

Fakultet for Humaniora, Idrett og Utdanningsvitenskap

 

 

Nedlastinger

Publisert

2023-03-23

Hvordan referere

Carlsen, K., & Gulliksen, M. S. (2023). Hilsen til Liv Merete Nielsen fra Notoddenmiljøet. FormAkademisk , 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5293

Cited by