Kjære Liv Merete

Forfattere

  • Merete Hassel Nord Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.5298

Emneord (Nøkkelord):

Liv Merete Nielsen

Sammendrag

Jeg har hatt gleden av å samarbeide med deg gjennom ca. 10 år, helt siden jeg ble ansatt på Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ved Nord universitet i Bodø i 2012. Jeg skjønte raskt at du var en sentral fagperson i UH-sektoren i forhold til fagområdet kunst og håndverk. Selv kommer jeg fra et helt annet fagfelt, nemlig biblioteksektor og sosialantropologi, og jeg har senere beveget meg inn i tilpasset opplæring og det spesialpedagogiske feltet. Ved senteret fikk jeg blant annet oppgaver knyttet til forskningsformidling. Nysgjerrigheten for å hele tiden utvide vår kompetanse og lære nye ting er vel noe vi har felles.

Forfatterbiografi

Merete Hassel, Nord Universitet

Seniorrådgiver

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 

 

 

Nedlastinger

Publisert

2023-03-23

Hvordan referere

Hassel, M. (2023). Kjære Liv Merete . FormAkademisk, 16(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5298

Cited by