Mapping presentations of crafts in the Danish heritage industry

Deliberations on research design and preliminary findings

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.5438

Emneord (Nøkkelord):

critical heritage studies, cultural heritage, crafts, mapping

Sammendrag

In this paper, I present the methodological and theoretical deliberations behind a mapping of how crafts are presented in the Danish cultural heritage industry. I trace the historical background of crafts in the Danish heritage industry and present definitions of key concepts such as ‘craft’ and ‘the Danish heritage industry’. I then develop a research design consisting of a questionnaire and ethnographic fieldwork. I consider how research questions about scope and variation can be operationalized in the questionnaire and how theoretical perspectives from critical heritage studies (Smith, 2006) and vital materialism (Bennett, 2010; 2012) can inform the questionnaire and fieldwork. Finally, some preliminary findings are presented along with some comments on the use of questionnaires in heritage research.

Forfatterbiografi

Josefine Bill, University of Southern Denmark

PhD student

Referanser

Almevik, G. (2016). From Archive to Living Heritage. Participatory Documentation Methods in Crafts. In A. Palmsköld, J. Rosenqvist, & G. Almevik (Red.), Crafting Cultural Heritage (pp. 77–102). University of Gothenburg.

Bennett, J. (2010). Vibrant matter: a political ecology of things. Duke University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv111jh6w

Bennett, J. (2012). Powers of the hoard: Further notes on material agency. In J. J. Cohen (Ed.), Animal, Mineral, Vegetable: Ethics and Objects (pp. 237-271). Oliphaunt Books.

Blake, J. (2016). Development of UNESCO’s Convention, Creating a new heritage protection paradigm? In M. L. Stefano & P. Davis (Eds.), The Routledge Companion to Intangible Heritage (1 ed., pp. 11-21). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315716404

Deacon, D. (2008). Why counting counts. In M. Pickering (Ed.), Research methods for cultural studies (pp. 89-104). Edinburgh University Press. https://doi.org/10.3366/j.ctt1g0b2nv.9

Greene, Kevin, & Moore, Tom (2010). Archaeology: An introduction (5.th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203835975

Gundestrup, B. (2005). Kunstkammeret 1650-1825 og dets betydning for dannelsen af det nationale museumsvæsen i Danmark [The Art Chamber 1650-1825 and its importance for the formation of the national museum system in Denmark]. In B. Ingemann & A. Hejlskov Larsen (Eds.), Ny dansk museology (pp. 13-36). Aarhus Universitetsforlag.

Hall, S. (1992). Cultural Studies and its theoretical legacies. In L. Grossberg, C. Nelson, & P. Treichler (Eds.), Cultural Studies (pp. 277-294). Routledge.

Harvey, D. C. (2001). Heritage Pasts and Heritage Presents: Temporality, meaning and the scope of heritage studies. International Journal of Heritage Studies, 7(4), 319–338. https://doi.org/10.1080/13581650120105534

Ho, W.-G. (2021). Three Observations on Filming Tactility and Movement in Crafts-based Practice: A Preliminary Investigation. FormAkademisk, 14(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4407

Jantzen, C., Vetner, M., & Bouchet, J. (2011). Oplevelsesdesign: Tilrettelæggelse af unikke oplevelseskoncepter[Experience design: Organization of unique experience concepts]. Samfundslitteratur.

Jensen, Bernard Eric (2015). At gøre fortider nærværende: fagfolks tilgange til reenactment [Making pasts present: professional approaches to reenactment]. In T. Kruse, & A. Warring (Eds.), Fortider tur/retur: Reenactment og historiebrug (pp. 115-140). Samfundslitteratur

Jessen, T. S., & Warring, A. E. (2019). Questing authenticity: Rethinking enlightenment and experience in living history. Nordisk Museologi, (1), 25-38. https://doi.org/10.5617/nm.6953

Jessen, T. S. (2020). Fortid i Nutid. Om oplysning(er) og oplevelse(r) i levendegørende formidling [Past in Present. About information(s) and experience(s) in enlivening communication]. In L. Bisgaard, H. D. Christensen, & A. Warring (Eds.), Dansk museumsformidling i 400 år: I krydsfeltet oplysning-oplevelse (pp. 185–208). Syddansk Universitetsforlag.

Juel, S. (1979). Etnografisk værksted : Et undervisningsprojekt på Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter, Lejre, 1973-1978 [Ethnographic workshop: A teaching project at the Historical-Archaeological Research Center, Lejre, 1973-1978]. Skoletjenesten.

Luckman, S. (2015). Craft and the creative economy. Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137399687

Molander, Bengt (2015) The Practice of Knowing and Knowing in Practices. Peter Lang. https://doi.org/10.3726/978-3-653-06131-4

Mordhorst, C. (2009). Genstandsfortællinger: Fra museum wormianum til de moderne museer [Narratives of objects: From the museum wormianum to the modern museums]. Museum Tusculanum.

Museumsloven, (2014, LBK nr 358 af 08/04/2014) Bekendtgørelse af museumsloven [Promulgation of the Museums Act]. Kulturministeriet. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358

NOU 1986: 15 (1986). Dokumentasjon, vern, vidareføring og atterreising av gamle handverk [Documentation, protection, passing on and restoration of old crafts]. Kirke- og kulturdepartementet.

Olsen, H. (2006). Guide til gode spørgeskemaer [Guide to good questionnaires] (6:11). Socialforskningsinstituttet. https://pure.vive.dk/ws/files/258013/0611_guide_til_gode_spoergeskemaer.pdf

Petersson, B., & Narmo, L. E. (2011). Experimental archaeology: Between enlightenment and experience. Lund university, Department of Archaeology and Ancient History.

Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). The experience economy: Work is theatre and every business a stage. Harvard Business School Press.

Pink, S. (2011). Doing Visual Ethnography (2. Ed.). SAGE Publications.

Pink, S. (2021). Doing Sensory Ethnography (2. Ed.). SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781473917057

Ravn, T. B. (2020). Museer for folk [Museums for people]. Aarhus Universitetsforlag. https://doi.org/10.2307/j.ctv34wmr07

Ryle, G. (1949). The Concept of Mind. Hutchinson’s University Library.

Skjernov, L., Djupdræt, M. B., & Lerche, K. M. (2023). Håndværksformidling – hvordan? Inspirationskatalog og erfaringer fra Den Gamle By [Handicraft mediation - how? Inspirational catalog and experiences from The Old City]. Den gamle by & Tietgenfonden.

Skougaard, M. (2005). Folkekulturen på museum [Folk culture at the museum]. In E. B. Ingemann & A. Hejlskov Larsen (Eds.), Ny dansk museologi (pp. 103-114). Aarhus Universitetsforlag.

Smith, L. (2006). Uses of heritage. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203602263

Smith, L. (2021). Emotional heritage: Visitor engagement at museums and heritage sites. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315713274

Tesfaye, M. (2013) Kloge hænder – et forsvar for håndværk og faglighed [Clever hands – a defense of craftsmanship and professionalism]. Gyldendal.

UNESCO. (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. https://ich.unesco.org/en/convention

Nedlastinger

Publisert

2023-09-21

Hvordan referere

Bill, J. (2023). Mapping presentations of crafts in the Danish heritage industry: Deliberations on research design and preliminary findings. FormAkademisk, 16(4). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5438

Cited by