Horsehair weaving for sievewrights

Documentation of an ongoing craft project

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.5477

Emneord (Nøkkelord):

Craft documentation, craft materials, craft knowledge, craft history, cultural historical inventories

Sammendrag

This paper aims to discuss methods for reviving a craft – horsehair weaving – inspired by the concept of a moving searchlight approach and a forensic perspective. Isolated artefacts, tools, tools with ongoing processes and photographs, together with preserved documentation, have been analysed. Ongoing documentation on social media and a webpage were used during this process. Social media aimed to get people interested in the subject, test thoughts and maintain a dialogue. The webpage aimed to gather documentation demonstrating the horsehair weaving process and how the sievewright was made. The public documentation also aimed to inspire and engage other crafters. The public display of the ongoing project has been a positive learning experience. Different methods of documentation have different advantages.

Forfatterbiografi

Marie Ekstedt Bjersing, University of Borås

Master of Arts (M.A.)
The Swedish School of Textiles

 

Referanser

Almevik, G. (2017). Det forensiska perspektivet. Hantverkarens dokumentation i kulturmiljövården [The forensic perspective. The craftsman's documentation in cultural heritage preservation]. In G. Almevik (Ed.), Hantverksvetenskap (pp. 237–262). Göteborgs universitet.

Anderskou, E. (1999). Siktduksvävning i tagel i Bredaryd, Kulltorp och Gnosjö socknar – Rekonstruktion och bearbetning till fönsterskärm [Weaving meshes for sievewrights in horsehair, in the parishes of Bredaryd, Kulltorp, and Gnosjö – Reconstruction and adaptation for window screen]. [Master thesis]. Högskolan i Borås.

Ehn, B., & Löfgren, O. (1996). Vardagslivets etnologi: reflektioner kring en kulturvetenskap [Ethnology of everyday life: reflections of a cultural science]. Natur och kultur.

Ekstedt Bjersing, M. (2021a). Solv [Heddles]. https://www.marieekstedtbjersing/solv/

Ekstedt Bjersing, M. (2021b). Tagelvävning [horsehair weaving]. https://www.marieekstedtbjersing.com/tagelvavning/

Ekstedt Bjersing, M. (2021c). Tutankhamun’s collar: Repeated reconstructions of a single collar. FormAkademisk, 14(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.4212

Ekstedt Bjersing, M. (2022a). Vävredskapens betydelse för rekonstruktion av vävda tyger [The significance of weaving tools for the reconstruction of woven fabrics]. In Å. Haggren & K. Nomura (Eds.), Väfskolan i Borås 1866–2009 (pp. 190–207). Högskolan i Borås.

Ekstedt Bjersing, M. (2022b). Analys och rekonstruktion [Analysis and reconstruction]. In T. Ignell (Ed.), Textilierna på Ellen Keys Strand, Den violetta boken (pp. 92–97). TBIgnell.

Ekstedt Bjersing, M. (2023). Re-hackling flax before spinning. Using questions as a method of understanding. FormAkademisk, 16(4). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5477

Ekstedt Bjersing, M. (In print). A weaver’s thoughts on linen tunics, woven to shape. In C. Fluck, P. Linscheid, & A. De Moor (Eds.), Garments-continuity and change.

Ekstedt Bjersing, M. (n.d.). #tagelvävning [#Horsehair weaving]. Created June 12, 2019, to August 11, 2022 [Craft documentation: Photos, text, and videos. Instagram]. Retrieved June 2023, from https//www.instagram.com/marie.ekstedt.bjersing/

Ekstedt Bjersing., M. (n.d.). #tagelvävning [#Horsehair weaving]. Created June 12, 2019, to August 11, 2022, [Craft documentation: Photos, text, and videos. Facebook page]. Retrieved June 2023, from https://www.facebook.com/marie.ekstedtbjersing/

Encyclopædia Britannica. (n.d.). Weaving. Britannica Academic. Retrieved August 21, 2023, from https://academic-eb-com.lib.costello.pub.hb.se/levels/collegiate/article/weaving/76377

Fröberg, K. (1994). Projekt tageltyg [Project horsehair cloth]. [Unpublished report]. Skansen.

Fröberg, K. (2006). Väva med tagel, tricks och knep [Weaving with horsehair, tips and tricks]. Bergdala Spinnhus. Retrieved June 11, 2023, from https://www.bergdala.spinnhus.se

Karlsson, B. (1989). Siktduksvävning i Bredarydssocken [Weaving meshes for sievewrigts in Bredaryd parish]. In A–M. Claesson (Ed.), Det handlar om textil (pp. 180–182). Jönköpings länsmuseum.

Kristiansson, M-B. (1989). Tagelsiktar [Sievewrights with horsehair]. Hemslöjden, (4), 6–8.

Overthrow, S. (n.d.). Sieves and riddles. Retrieved June 11, 2023, from https://www.sievesandriddles.co.uk

Pye, D. (1995). The nature and art of workmanship. (Rev. ed). Herbert.

Sjömar, P. (2017). Hantverksvetenskap, rapport från försök med hantverksinriktad forskarutbildning del 1 [Craft Science, report from experiments with craft-oriented research education, part 1]. In G. Almevik (Ed.), Hantverksvetenskap (pp. 83–168). Göteborgs universitet.

Sundlöf, E. (1931). Siktmakeriet i Gagnef [Sievewrightsmaking in Gagnef]. In Dalarnas hembygdsbok: Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds årsskrift (pp. 156–160). Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund.

Viksten Strömbom, Å. (2009). Silduk, tyger och tagel [Straining cloth, cloth and horsehair]. Vävmagasinet, 4, 36–37.

Wingolf, B. (2017). Tagel: En annorlunda hästbok: En kulturhistorisk resa om ett material, dess användningsområden, tekniker, redskap och instruktioner [Horsehair: A different horse book: A cultural-historical journey about a material, its uses, techniques, tools, and instructions]. Pinnplockerskan.

Nedlastinger

Publisert

2023-09-20

Hvordan referere

Ekstedt Bjersing, M. (2023). Horsehair weaving for sievewrights : Documentation of an ongoing craft project. FormAkademisk, 16(4). https://doi.org/10.7577/formakademisk.5477

Cited by