Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket

Forfattere

  • Kirsten Klæbo Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for estetiske fag

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.568

Emneord (Nøkkelord):

Kunnskapsløftet, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, fagdidaktikk, digitale medier og formgiving, kunst og håndverk

Sammendrag

I 2011 fikk Institutt for estetiske fag, ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) beskjed om å utarbeide nye studieplaner. De nye studieplanene skulle være i tråd med et nytt Nasjon­alt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Kunnskapsdepartementet satte 2012 som frist for imple­mentering i de enkelte fag. Det var ikke mye diskusjon rundt hva innføring av kvalifika­sjon­s­­rammeverket ville innebære, annet enn en forklaring på hva NKR sto for. Artikke­len er basert på en litteraturundersøkelse med fokus på å finne ut hva NKR er, hvor det kommer fra, og hvilke fagdidaktiske konsekvenser det vil ha å gå fra en målstyrt studieplan til en programplan som vektlegger læringsutbytte. Forfatteren har i mange år undervist i digi­­tale medier på bachelorstudium Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk. De fagdidaktiske vurderingene er derfor be­gren­set til å omhandle digitale medier.  

Forfatterbiografi

Kirsten Klæbo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for estetiske fag

Førstelektor

Nedlastinger

Publisert

2015-09-03

Hvordan referere

Klæbo, K. (2015). Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket. FormAkademisk, 8(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.568

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by