Innsikt, utsikt og oversikt. Transparens og glassvegger i nye skoleanlegg

Forfattere

  • Else Margrethe Lefdal

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.585

Emneord (Nøkkelord):

skoleanlegg, transparens, åpenhet, glassvegger, videregående skoler, arkitekt, lærer

Sammendrag

 

Denne artikkelen omhandler transparens i skoleanlegg. Jeg har valgt å sette søkelys på nye videregående skoleanlegg som er oppført med høy grad av transparens, fleksible romløsninger og utstrakt bruk av interne glassvegger. Med glassvegger innendørs blir de ulike aktivitetene i skolen synliggjort, men lærere og elever blir også mer synlige for hverandre, på godt og vondt. Åpenhet i skoleanlegg betyr ikke nødvendigvis helt åpne løsninger, og transparens omfatter mer enn gjennomsiktige glassvegger. En avklaring av begrepet transparens står sentralt i den første delen av artikkelen. Her analyserer og drøfter jeg transparens som begrep og som fenomen i arkitekturen, og relaterer dette til skoleanlegg. Med utgangspunkt i et kritisk realistisk perspektiv stiller jeg spørsmål om hvorfor transparente løsninger med glassvegger blir valgt i nye videregående skoler. Jeg drøfter mulige forklaringer, løfter frem grunnlag for en del synspunkt og belyser ulike argumenter. Arkitekters og læreres forhold til transparens i skoleanleggene står sentralt, men det stilles også spørsmål ved politikere og skoleeieres ønsker om transparente skoleanlegg. Artikkelen antyder at det kan handle om trender og tendenser, og at transparens i skoleanlegg indikerer en åpen kultur.

Forfatterbiografi

Else Margrethe Lefdal

Doktorgradsstipendiat

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og

PhD-kandidat ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Charlottenlund videregående skole, Trondheim

Nedlastinger

Publisert

2013-04-10

Hvordan referere

Lefdal, E. M. (2013). Innsikt, utsikt og oversikt. Transparens og glassvegger i nye skoleanlegg. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 6(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.585

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by