Arkitekturundervisning og restaurasjonstenkning

Forfattere

  • Laila Belinda Fauske

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.59

Sammendrag

I perioden 2005-2007 publiserte redaksjonen i fagtids­skriftet FORM en artikkelserie om arkitektur og arkitekturundervisning. Publiseringen sammenfalt i tid med innføringen av Kunnskapsløftet hvor arkitektur fikk en styrket posisjon innenfor faget Kunst og håndverk. I denne artikkelen relateres artikkelserien i FORM til et kunst­historisk perspektiv på arkitektur. Videre argumenteres det for at serien kan knyttes opp mot et større skolepolitiske hele. Dette i form av en restaurasjons­tenkning hvor det å styrke faglig kunnskap, illustrert ved et tradisjonelt pensum der bruk av begrep som moral og disiplin står sentralt. Redaksjonen i FORM tillegges i denne artikkelen rollen som en aktør innenfor fagfeltet, som hadde mulighet til å øve innflytelse på fagets praksis etter ny læreplan.

Nedlastinger

Publisert

2009-08-31

Hvordan referere

Fauske, L. B. (2009). Arkitekturundervisning og restaurasjonstenkning. FormAkademisk , 2(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.59

Cited by