Mesterlæremodellen – til hinder for utvikling av arkitekters kommunikasjonskompetanse?

Forfattere

  • Barbro Grude Eikseth Arkitekt MNAL og stipendiat ved AHO

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.60

Sammendrag

Denne artikkelen tar for seg hvilken innvirkning arkitektutdanningen har på arkitekters tilnærming til og kompetanse innenfor kommunikasjon. Til tross for at behovet for god kommunikasjon mellom arkitekt og omverden har økt de siste tiårene, er dette foreløpig et lite utviklet kompetanseområde innenfor arkitektfaget. Det ser tvert imot ut til at arkitektprofesjonen fortsatt blir oppfattet som lukket og innadvendt, og at det finnes et potensial til å styrke arkitekters kommunikasjonskompetanse. Artikkelen peker på noen momenter som kan ha bidratt til dette, og argumenterer bl.a. for at arkitektutdanningens form for mesterlære har stor påvirkning på arkitekters kommunikasjon, språk og refleksjon rundt arkitektur.

Forfatterbiografi

Barbro Grude Eikseth, Arkitekt MNAL og stipendiat ved AHO

Arkitekt MNAL (NTNU 1997) og stipendiat ved institutt for arkitektur, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Nedlastinger

Publisert

2009-08-31

Hvordan referere

Eikseth, B. G. (2009). Mesterlæremodellen – til hinder for utvikling av arkitekters kommunikasjonskompetanse?. FormAkademisk, 2(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.60

Cited by