Undersøkende praksis - tema- og prosjektorientert bildeundervisning

Forfattere

  • Erling Framgard

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.607

Emneord (Nøkkelord):

Undersøkende praksis, Den tredje vei i bildepedagogikken, lærerrolle, prosjektmetodikk, bildekommunikasjon, fagtradisjoner, intensjonalitet og bildespråklige virkemidler.

Sammendrag

På basis av fagkritiske holdning og sterkt inspirert av dansk billedpedagogikk, har jeg utviklet det jeg kaller Undersøkende praksis (UP). UP er tema- og prosjektorientert bildeundervisning og kan kort karakteriseres som prosessuell og problemløsende, der bildearbeidet blir lagt i et betydnings­leie, og der vi forholder oss til at bilder har betyd­ning og fungerer kommunikativt. En vesentlig forståelse er at bildebetydningene framkommer gjennom måten bildet er laget på. I dette arbeidet tilstrebes derfor et bevisst forhold mellom det som uttrykkes i bildene og måten det er uttrykt på. UP forsøker å syntetisere individorientert og disiplinorientert bildepraksis. Denne syntesen knytter seg til en tredje tradisjon som jeg kaller ‘Den tredje vei i bildepedagogikken’. UP inkluderer bildedidaktikk, bildeteori og skapende bildepraksis. Som bildepedagogikk har Undersøkende praksis målsetting om å bidra til en ny eller fornyet pedagogisk bildepraksis.

 

Nedlastinger

Publisert

2014-08-18

Hvordan referere

Framgard, E. (2014). Undersøkende praksis - tema- og prosjektorientert bildeundervisning. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 7(2). https://doi.org/10.7577/formakademisk.607

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by