Tilnærminger til teknologi og design i grunnskolen. – Nysgjerrig, skapende, kritisk?

Forfattere

  • Anna Austestad Stipendiat, Avd. for estetiske fag, HiO
  • Eva Lutnæs Stipendiat, Avd. for estetiske fag, HiO

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.61

Sammendrag

Sammendrag

Hva skal elevene lære i emnet Teknologi og design (T&D) i grunnskolen? Hvorfor skal elever lære T&D? I denne artikkelen undersøker vi hvilke didaktiske begrunnelser for T&D som gir seg til kjenne i undervisningsmateriell hentet fra sentrale aktører innen T&D. Det skisseres fire ulike tilnærminger i aksen mellom design og teknologi som svar på disse spørsmålene. Det argumenteres for at den teknologi- og designforståelse som ligger til grunn for under­vis­nings­praksis får konsekvenser for hvordan emneområdet begrunnes, operasjonal­iseres og hvilken kompetanse elevene sitter igjen med etter opplæringen.

Nedlastinger

Publisert

2009-08-31

Hvordan referere

Austestad, A., & Lutnæs, E. (2009). Tilnærminger til teknologi og design i grunnskolen. – Nysgjerrig, skapende, kritisk?. FormAkademisk, 2(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.61

Cited by