Leder. Permanent økonomisk støtte til FORMakademisk

Forfattere

  • Janne Beate Reitan

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.721

Sammendrag

FORMakademisk er det eneste vitenskapelige tidsskriftet i Norden som publiserer artikler innen både design og designdidaktikk. Kravet om forskningsbasert undervisning gjelder også høyere utdanning innen design og designdidaktikk, som er de primære forskningsfeltene som publiseres i tidsskriftet FORMakademisk. Som relativt unge forskningsfelt, blir en stor del av forskningen innen design og designdidaktikk publisert som artikler heller enn monografier. Tidsskriftet spiller derfor en viktig rolle som kilde til forskningsbasert undervisning og utdanning, og artiklene blir brukt som pensum ved flere av institusjonene. Hensikten med FORMakademisk er å bygge opp og styrke design og designdidaktikk som eget forskningsfelt, å styrke design som eksisterende forskningsfelt og å styrke fagdidaktikk som forskningsfelt.

Oppfordring

For å opprettholde en permanent drift av FORMakademisk, er det nødvendig å kunne inngå langsiktige økonomiske avtaler med de institusjonene som bruker tidsskriftet for å publisere eller som pensumlitteratur. Vi ønsker derfor å få en erklæring om langsiktig støtte til FORMakademisk fra disse institusjonene.

Redaksjonen oppfordrer alle våre forfattere, fagfeller, lesere og spesielt medlemmene av redaksjonsrådet til å be sine institusjoner til å bidra med økonomiske midler og langsiktige avtaler for å støtte FORMakademisk, når brev om dette blir sendt institusjonene med det første.

 


Fra Historisk samling på EST/HIOA

Publisert

2013-11-20

Hvordan referere

Reitan, J. B. (2013). Leder. Permanent økonomisk støtte til FORMakademisk. FormAkademisk , 6(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.721

Utgave

Seksjon

Redaksjonelt

Cited by