Bokanmeldelse. Inger Marie Lid: Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og praksis

Forfattere

  • Sigmund Asmervik Professor emeritus, dr.ing. Universitetet for miljø- og biovitenskap Epost: sigmas@mada.no

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.760

Emneord (Nøkkelord):

Universell utforming

Sammendrag

Asmervik sier at boka gir gode innspill rundt emner knyttet til tema som hvordan mennesker skal kunne utvikle seg i fellesskap med andre og hvordan man kan ivareta spørsmål knyttet til verdighet og kroppslig sårbarhet. Dette utvider og utfordrer diskursen rundt begrepet universell utforming, som er bokas viktigste bidrag. Som lærebok rettet mot studenter ved arkitekt- og ingeniørfag og ved ergoterapi- og fysioterapistudier, og ellers for alle som er engasjert i universell utforming i praksis, har den imidlertid noen betydelige utfordringer, i følge anmelderen.

Nedlastinger

Publisert

2013-12-31

Hvordan referere

Asmervik, S. (2013). Bokanmeldelse. Inger Marie Lid: Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og praksis. FormAkademisk , 6(3). https://doi.org/10.7577/formakademisk.760

Utgave

Seksjon

Bokanmeldelser

Cited by