Lokalisering av nye videregående skoler – argumenter for sentrumslokalisering

Forfattere

  • Else Margrethe Lefdal

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.767

Emneord (Nøkkelord):

Lokalisering, sentrum, nye videregående skoler, skoleanlegg, argumenter, læring

Sammendrag

Det er en økende tendens til at nye videregående skoler i Norge bygges i sentrum. Innhentede opplysninger om hvor nye skoleanlegg for videregående opplæring er lokalisert, samt hvor planlagte skoleanlegg vil bli lokalisert, bekrefter dette. I denne artikkelen spør jeg hvorfor sentrum er et foretrukket lokaliseringsvalg, og jeg undersøker hvilke argumenter som fremmes for sentrumslokalisering. Søkermønsteret til videregående opplæring viser at elevene foretrekker sentrumsskolene. Utdanningsforbundet i Oslo etterlyser pedagogiske begrunnelser for at flest mulig videregående skoleplasser legges til sentrum. Det bør kunne forventes at et læringsperspektiv eller pedagogiske perspektiver blir vektlagt i argumentasjonen for sentrumslokalisering av nye skoleanlegg, men det kan synes som at argumenter med forankring i eksterne brukergruppers behov eller i ulike aktørers ønsker om synergieffekter vektlegges i like stor eller sterkere grad. Enkelte drivkrefter argumenterer eksempelvis med at de videregående skolene må lokaliseres i sentrum for å styrke handel og kafédrift i sentrumsområdene. I artikkelen drøfter jeg utfordringer knyttet til at skolene, som først og fremst skal være gode læringsarenaer for elevene, skal være «så mye mer enn bare skole».

 

Charlottenlund videregående skole. Foto: Else Margrethe Lefdal

Nedlastinger

Ytterligere filer

Publisert

2014-12-31

Hvordan referere

Lefdal, E. M. (2014). Lokalisering av nye videregående skoler – argumenter for sentrumslokalisering. FormAkademisk , 7(5). https://doi.org/10.7577/formakademisk.767

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by