Taswir – perspektiver fra en meningsutveksling om figurativ fremstilling i sunni-islam

Forfattere

  • Birte Brekketo Høgskolen i Oslo og Akershus

DOI:

https://doi.org/10.7577/formakademisk.899

Emneord (Nøkkelord):

Taswir, visuelle tradisjoner, figurativ representasjon i islam, verdensomfavnende kommunikasjon, moderne media

Sammendrag

På hvilke måter angår det oss hva islamske lærde måtte mene om figurativ fremstilling? Vi lever i massemedienes og de sosiale medienes tidsalder der visuelle budskap når ut til store og sammensatte betraktergrupper. Stadig flere av oss mestrer avanserte kommunikasjons­medier, men vår kunnskap om forskjellige visuelle tradisjoner har ikke økt i takt med den teknologiske utviklingen. Denne artikkelen går tett på tradisjonstrekk som er mindre kjente for mange i den vestlige verden, men som jevnlig kommer til uttrykk i både norsk og global offentlighet: Innenfor sunni-islamsk visuell tradisjon foregår det en fortløpende menings­utveksling om virkningene av figurativ fremstilling (taswir). De ulike synspunktene som lar seg høre, bygger på omhyggelig fortolkning av religiøse kilder, og de formidles ofte i polemiske former på internett. Den foreliggende oversikten over bredden og nyansene på taswir-feltet er blitt til ved samling og strukturering av stoff over lang tid. Målsettingene med å presentere denne oversikten er å inspirere leseren til å sende tankene i nye retninger. For det første får leseren innblikk i hvordan forestillinger om det visuelle utvikles, prøves ut og konsolideres i en sunni-islamsk tradisjonskontekst. For det andre plasseres taswir i en global samtidskontekst, i en posisjon som synliggjør det presserende behovet for en debatt om kompetanse og sensibilitet i samtidens visuelle kommunikasjonssituasjon.

Nedlastinger

Publisert

2014-12-31

Hvordan referere

Brekketo, B. (2014). Taswir – perspektiver fra en meningsutveksling om figurativ fremstilling i sunni-islam. FormAkademisk , 7(5). https://doi.org/10.7577/formakademisk.899

Utgave

Seksjon

Artikler

Cited by