Bruksanvisning

Offisielle bruksanvisninger på engelsk for brukere med forskjellige roller:

Author's workflow: Authoring

Section Editor's workflow: Editorial Worflow

Peer Reviewer's workflow: Reviewing

Complete documentation for all roles and functions: Learning OJS 3.2: A Visual Guide to Open Journal Systems