Tidsskriftet

Nordisk Administrativt Tidsskrift (NAT) er et tverrvitenskapelig, åpen tilgangs-tidsskrift (open access) som utgis av Det Nordiske Administrative Forbund (NAF). Tidsskriftet har sterke røtter. Det har blitt utgitt siden 1920 og er det eldste tverrvitenskapelige tidsskriftet i Norden.

Som vitenskapelig tidsskrift er formålet å forene eksperter i den offentlige forvaltningen og vitenskapsfolk som forsker på offentlig forvaltning. Tverrvitenskap er tidsskriftets tradisjonelle strategi. Dette innebærer at synsvinkelen på forvaltningen kan være rettslig, økonomisk, forvaltningsvitenskaplig/organisasjonsfaglig eller statsvitenskapelig. Særlig ønskelig er sammenligninger av nordisk administrativ praksis og tilrettelegging for diskusjon, dels på grunnlag av vitenskapelige artikler, og at forvaltningseksperter deltar i ordskiftet. 

Tidsskrifter forener de nordiske avdelingene og formidler også om deres virksomhet og om aktuelle administrative hendelser i de nordiske landene. 

Tidsskriftet kommer vanligvis ut med tre numre årlig. Tidsskriftet publiserer artikler på de skandinaviske språkene dansk, norsk og svensk. Forfattere som ikke taler skandinaviske språk, kan publisere sine artikler på engelsk.

NAT tar gjerne imot oversikter, kommentarer, bokomtaler og vitenskapelige artikler som tar opp disse temaene. Det er også ønskelig med innlegg om vitenskapelige artikler i kommentarartikler. Alle vitenskaplige artikler går gjennom en anonym fagfellevurdering.

Nyeste utgave

Vol 100 Nr. 2 (2023)
Vis alle utgavene