Styret samskabelse er pseudo-samskabelse – en hindring til reel forandring

Forfattere

  • Mikkel Mørk Tønder kommune

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.5501

Emneord (Nøkkelord):

samskabelse, styret samskabelse, designtænkning, analytisk filosofi, sprogfilosofi, begrebsafklaring

Sammendrag

Denne artikel undersøger tesen: Styret samskabelse er pseudo-samskabelse og er en forståelsesmæssig hindring til reel samskabende adfærd. Tesen bliver underbygget gennem en intern og en ekstern kritik af begrebet styret samskabelse. Den interne kritik tager udgangspunkt i artiklen Samskabelse – en typologi (2016) skrevet af Jens Ulrich, hvori begrebet styret samskabelse bliver introduceret. Den interne kritik viser, at styret samskabelse som begreb ikke kan betragtes som samskabelse med udgangspunkt i Ulrichs egen overordnede definition på samskabelse. Den eksterne kritik tager udgangspunkt i den antagelse, at meningsfulde begreber udpeger unikke processer og kan adskilles fra andre lignende begreber. Den eksterne kritik viser, hvorledes Ulrichs udlægning af (styret) samskabelse hverken udpeger unikke processer, eller gør det muligt at adskille begrebet fra lignende begreber som eksempelvis samarbejde. Derfor er begrebet styret samskabelse ikke handlingsanvisende og kan ikke bruges som guide til at ændre adfærd. Dette præsenterer en udfordring for alle, der har en ambition om at bruge styret samskabelse som proces til at løse de problemstillinger, som velfærdssamfundet står overfor.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Mikkel Mørk, Tønder kommune

Samskabelseskonsulent i Tønder Kommune

Referanser

Agger, A. & Tortzen, A. (2015): Forskningsreview om samskabelse. UC Lillebælt.

Ayer, A. J. (1997/1936). Sprog, sandhed og logik. København: Det lille forlag.

Bill, C. (2020). Samskabelse med en sommerfuglemodel: Hybrid ret i forbindelse med et partnerskabsprojekt mellem 100 selvejende daginstitutioner, deres paraplyorganisation, tre kommuner og CBS. Copenhagen Business School [Phd]. PhD Series No. 18.2020.

Binder, T. & Brandt, E. (2018). Hvad har design med samskabelse at gøre? I: Fogsgaard, M. & de Jongh, M., Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Bird, A. & Tobin, E. (2022). Natural Kinds, in Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/natural-kinds/

Boorse, C. (2016). Goals of medicine, I: Giroux E (ed.) Naturalism in the philosophy of health: issues and implications. Dodrecht: Springer: 145-177.

Bruhn, I. & Jarlskov, C. (2019). Samskabelse. Social Styrelsen. URL: https://vidensportal.dk/voksne/civilsamfund/samskabelse

Carstensen, A. (2020). Metodekit. Tønder Kommune.

Fogsgaard, M. K & de Jongh, M. (2018). Indledning I: Fogsgaard, M. & de Jongh, M., Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Fogsgaard, K. M., Emholdt, C. & Bebe, A. K. (2018). Magt, ledelse og samskabelse i den offentlige sektor. I: Fogsgaard, M. & de Jongh, M., Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Frederiksen, M., & Grubb, A. (2021). Den Svære Samskabelse: Forventninger og praksis i samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund. Aalborg Universitetsforlag.

Frege, G. (1948/1892). On sense and reference [Über Sinn und Bedeutung]. The Philosophical Review, 57(3), 209–220. https://doi.org/10.2307/2181485

Hasselbalch, M. & Vendelbo, L. (2021). Ensomhed og fællesskab. København: Forlaget Columbus.

Hylton, P. & Kemp, G. (2020). Willard Van Orman Quine. In: Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/quine/

Jensen, P. H. (2007). Velfærd-dimensioner og betydninger. Frydenlund.

Kusk, M. & Qwist, M. (2018). Når samskabelse bliver et organisatorisk perspektiv. I: Fogsgaard, M. & de Jongh, M., Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Nielsen, G., Svendsen, J., Vestergaard, J. M., & Ehrenreich, R. L. (2021). Samskabelsens hvordan. Aarhus: Center for Innovation og Entreprenørskab, VIA.

Nielsen, K. (2018). Ledelse af samskabelse. LEAD. Hentet d. 22. december 2022 fra https://lead.eu/artikel/ledelse-af-samskabelse

Mørk, M. & Liestmann, K. (2022). Er samskabelse et luftkastel? I: Andersen, E. & Fannike, L., Lederliv. VOL#2.

Offentlig forvaltning og organisation [Oversigt på SDU’s hjemmeside] (2021). Hentet d. 03. januar 2023 fra https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/courses/offentlig-forvaltning-og-organisation-4

Samarbejde. (2018). I: Den Danske Ordbog på ordnet.dk. Hentet d. 10. juli 2022 fra https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=samarbejde

Sørensen, E. & Torfing, J. (2018). Den offentlige sektor som en arena for samskabelse I: Fogsgaard, M. & de Jongh, M., Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Tidd, J. & Bessant, T. (2014). Strategic Innovation Management. Wiley.

Tortzen, A., (2018). At lede samskabelse – fra ambition til praksis I: Fogsgaard, M. & de Jongh, M., Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Wittgenstein, L. (2010/1921). Tractatus Logico-Philosophicus. London: Kegan Paul.

Udvikling. (2018). I: Den Danske Ordbog på ordnet.dk. Hentet d. 21. juli 2022 fra https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=udvikling

Ulrich, J. (2016). Samskabelse – en topologi. CLOU Skriftsserie.

Ulrich, J. (2018). Samskabelse – hvilke værdier kan der høstes? I: Fogsgaard, M. & de Jongh, M., Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Ulrich, J. (2020). Inddragelse eller involvering - når kunst indgår i udviklingen af landdistrikter. Hentet d. 17. oktober 2022 fra https://grasslands.dk/texts/docs/Metodetekster/Inddragelse-eller-involvering-af-Jens-Ulrich.docx

Publisert

2023-06-29

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler

Cited by