Book Review: Theoretical and Practical Knowledge in Teacher Qualification – interconnections and tensions (Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger). Thorsen, K. E. & Michelet, S. (eds). Universitetsforlaget

Authors

  • Beverley Goldshaft Oslo Metropolitan University

DOI:

https://doi.org/10.7577/njcie.3800

Keywords:

teacher education

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bjerke, A. H., Eriksen, E., Rodal, C., & Solem, I. H. (2019). "Oppdrag" i matematikk - om å koble teori og praksis. In K. E. Thorsen & S. Michelet (Eds.), Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger (pp. 39-54). Universitetsforlaget.

Elvebakk, L., Lundberg, P., & Vederhus, I. (2019). Praksislæraren som lærarudannar i norskfaget. Ein studie. In K. E. Thorsen & S. Michelet (Eds.), Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger (pp. 58-74). Universitetsforlaget.

Hammerness, K. (2013). Examining Features of Teacher Education in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research, 57(4), 400-419. https://doi.org/10.1080/00313831.2012.656285

Hovik, E. K., Reinholdtsen, L., & Smestad, B. (2019). Refleksjonsmuligheter i en eksamen som inkluderer undervisningspraksis. In K. E. Thorsen & S. Michelet (Eds.), Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger (pp. 163-180). Universitetsforlaget

Lind, A., Nergård, M. E., & Svenkerud, A. (2019). Lærerstudenters arbeid med skjønnlitteratur i praksisskolene. En studie av fem praksisgruppers adapsjon av en klassiker. In K. E. Thorsen & S. Michelet (Eds.), Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger (pp. 114-130). Universitetsforlaget.

Lindboe, I. M., & Eid Karby, K. M. (2019). Praksisperioden som læringsfelleskap. In K. E. Thorsen & S. Michelet (Eds.), Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger (pp. 197-217). Universitetsforlaget.

Michelet, S., & Eri, T. (2019). Kvalifisering for læreres yrkespraksis. Casebasert dialogseminar som strategi for å løfte grunnskolens klasserom inn i teoriundervisning. In K. E. Thorsen & S. Michelet (Eds.), Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger (pp. 241-267). Universitetsforlaget.

Nergård, M. E., & Lundberg, P. (2019). "Jeg lærte at jeg kan mer enn det jeg tror". En studie av flerspråklighet som ressurs i grunnskoleundervisning. In K. E. Thorsen & S. Michelet (Eds.), Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger (pp. 181-196). Universitetsforlaget.

Olsen, S. T., Wikan, G., Klein, J., & Hagen, A. (2019). Praksisstudier i fremmed land- bedre lærere i eget land? In K. E. Thorsen & S. Michelet (Eds.), Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger (pp. 131-146). Universitetsforlaget.

Rinholm, H. (2019). Profesjonsrelevans i spenningen mellom praktisk og teoretisk kunnskap i lærerutdanningens musikkfag. In K. E. Thorsen & S. Michelet (Eds.), Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger (pp. 96-113). Universitetsforlaget.

Thorsen, K. E. (2019). Utvikling av faglig kompetanse i praksis. In K. E. Thorsen & S. Michelet (Eds.), Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering (pp. 25-34). Universitetsforlaget.

Thorsen, K. E., & Michelet, S. (Eds.). (2019). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. Universitetsforlaget. Universitetsforlaget.

Tørnby, H. (2019). "To draw is to think in another way". Om studentenes estestiske visualiseringer av praksis. In K. E. Thorsen & S. Michelet (Eds.), Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger (pp. 75-95). Universitetsforlaget.

Ulleberg, I. (2019). Læringsaktiviteter i praksisstudiene. In K. E. Thorsen & S. Michelet (Eds.), Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger (pp. 218-240). Universitetsforlaget.

Vingdal, I. M. (2019). Reflektert studentundervisning i gruppe. In K. E. Thorsen & S. Michelet (Eds.), Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger (pp. 147-162). Universitetsforlaget.

Downloads

Published

2020-12-29

How to Cite

Goldshaft, B. (2020). Book Review: Theoretical and Practical Knowledge in Teacher Qualification – interconnections and tensions (Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger). Thorsen, K. E. & Michelet, S. (eds). Universitetsforlaget. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 4(3-4), 178–183. https://doi.org/10.7577/njcie.3800