The Self-Orientalization of Polish Music Education

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7577/njcie.4152

Keywords:

music education, Orientalism, Poland, Eastern Europe, postcolonial theory

Abstract

Polish and international scholars have frequently made use of the postcolonial lens as a presumably valid tool to examine conditions in post-soviet Eastern Europe. The mutual Orientalization of the “other” during the Cold War period in both democratic and communist camps appears to have occasioned prevailing after-effects in the field of Polish music education. This article discusses the above thesis in relation to the writings of two highly influential representatives of postcolonial thought who are also personally connected to the world of music: Edward Said and Rabindranath Tagore. Sections one and two explain the use of the concept of Orientalism as an analytical framework for the article and briefly discuss the rationale behind looking at Poland as a postcolonial country. Next, selected articles by Polish scholars are being analyzed with regard to the historical context of music education in Poland and a broader international perspective. The contemporary discourse of Polish educational policymakers is being discussed with regard to the underlying philosophical and ideological approaches. Finally, the article emphasizes some of the main issues preventing the system of general music education in Poland from acquiring a more inclusive and democratic framework and proposes possible future directions for sustainable change.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Barenboim-Said Foundation. (n.d.).

Białkowski, A., Grusiewicz, M., & Michalak, M. (2010). Edukacja muzyczna w Polsce: diagnozy, debaty, aspiracje. Fundacja "Muzyka jest dla wszystkich".

Borkowska-Arciuch, G. (2010). Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim-pytania sceptyka. Teksty Drugie(5), 40-52. https://doi.org/10.18318/td

Brzezińska, A. I., & Czub, T. (2014). Zaufanie społeczne jako wyzwanie i ratunek dla polskiego systemu edukacji. Repozytorium. https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/11279

Bylicki, M. (2017). Rola szkoły artystycznej XXI wieku. https://cea-art.pl/training/Rola_szkoly_artystycznej.pdf

Carey, H. F., & Raciborski, R. (2004). Postcolonialism: a valid paradigm for the former Sovietized states and Yugoslavia? East European Politics and Societies, 18(2), 191-235. https://doi.org/10.1177/088832540401800409

Cenkner, W. (1976). The Hindu Personality in Education: Tagore, Gandhi, Aurobindo. Manohar Book Service.

Chayan, S. (1994). Rabindranath Tagore: Pioneer in Education. Progressive Printers, 18-43.

Chmurzynska, M. (2012). How (not) to discourage youngsters from playing the piano. On bad and good piano teaching. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 45, 306-317.

Ciesielski, R. (2010). Ślepy zaułek powszechnej edukacji muzycznej. In A. Białkowski, M. Grusiewicz, & M. Michalak (Eds.), Edukacja muzyczna w Polsce: diagnozy, debaty, aspiracje. Fundacja "Muzyka jest dla wszystkich".

Cohen, R. (1989). Human rights and cultural relativism: The need for a new approach. American anthropologist, 91(4), 1014-1017. https://doi.org/10.1525/aa.1989.91.4.02a00160

Cykler, E. A. (1971). A Study in Comparative Music Education: An Evaluation of Techniques Employed in Elementary and Secondary Schools in Selected Foreign Countries. Final Report. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED059224.pdf

Denisiuk, A. (1980). Programy śpiewu i muzyki w zakładach kształcenia nauczycieli w Polsce w latach 1918-1939. Cz. IV. Licea pedagogiczne. https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2974

Dewey, J. (1938). Experience & Education. Kappa Delta Pi.

Dewey, J. (1966). Democracy and education: An Introduction to the Philosophy of Education. Macmillan.

Geertz, C. (1984). Distinguished lecture: Anti anti-relativism. American anthropologist, 86(2), 263-278. https://doi.org/10.1525/aa.1984.86.2.02a00030

Hargreaves, D. J., & North, A. C. (2001). Conclusions: The international perspective. Musical development and learning: The international perspective, 220-234.

Hebert, D. G., Abramo, J., & Smith, G. D. (2017). Epistemological and sociological issues in popular music education. In G. D. Smith, Z. Moir, M. Brennan, S. Rambarran, & P. Kirkman (Eds.), The Routledge research companion to popular music education (pp. 467-469). Taylor & Francis.

Hebert, D. G., & Hauge, T. B. (2019). Advancing Music Education in Northern Europe. Routledge.

Kalarus, A., & Konkol, G. K. (2017). Music Education in Poland in the Historical Aspect and the Present Day. HERJ Hungarian Educational Research Journal, 7(3), 7-17. http://herj.lib.unideb.hu/file/3/5a1c094461643/szerzo/HERJ_2017_3_2.pdf

Kamińska, A. (2019). Dzieło pedagogiczne Janusza Korczaka jako przykład Lévinasowskiej wrażliwości na Innego. Paper presented at the Janusz Korczak Conference, Pedagogical University of Cracow.

Kołodziejski, M. (2014). General musical education in Poland conceptual assumptions and reality. UNIRIO, 13, 59-70.

Kołodziejski, M., Kilbach, G., Gromek, M., & Kisiel, M. (2017). Regulation of the Ministry of National Education. Ministry of National Education of the Republic of Poland. https://www.ore.edu.pl/2018/03/podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego-dla-liceum-technikum-i-branzowej-szkoly-ii-stopnia/

Konaszkiewicz, Z. (2008). Edukacja muzyczna w Polsce–samotna wyspa czy integralny element lądu wychowania. Wychowanie Muzyczne w Szkole, 2, 4-15.

Konaszkiewicz, Z. (2012). Konieczne obszary refleksji współczesnego pedagoga muzyka. In Białkowski, A. (Ed.) Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce (pp.107-127).

Korczak, J. (1919). How to Love a Child. Janusz Korczak Association of Canada. http://www.januszkorczak.ca/how-to-love-a-child/

Korczak, J. (1998). Jak kochać dziecko. Jacek Santorski & Company Agencja Wydawnicza.

Kovačević, N. (2008). Narrating post/communism: colonial discourse and Europe's borderline civilization. Routledge.

Krajewski, M., & Schmidt, F. (2014). Raport końcowy z badań nad procesem wprowadzania nowej podstawy programowej z plastyki i muzyki. Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. http://mkidn.gov.pl/media/docs/2015/20150325_raport_koncowy.doc

Krąpiec, M. A. (1996). Człowiek w kulturze. Gutenberg-Print.

Łabanow-Jastrząb, V., & Białkowski, A. (2020). Powszechna edukacja muzyczna. Krótka diagnoza. Muzykajest. https://www.muzykajest.pl/muzyka-w-edukacji/analizy-i-badania/viola-labanow-andrzej-bialkowski-powszechna-edukacja-muzyczna-krotka-diagnoza/

Laritner, F. (1993). Music education in Russia: A recent perspective. The Quarterly Journal of Music Teaching and Learning, 4(3), 64-68. http://www-usr.rider.edu/~vrme/

Manturzewska, M. (1978). Psychology in the music school. Psychology of Music, 6(2), 36-47. https://doi.org/10.1177/030573567862004

Manturzewska, M. (1979). Results of Psychological Research on the Process of Music Practicing and Its Effective Shaping. Bulletin of the Council for Research in Music Education(59), 59-61.

Michalski, G. (1983). Dzieje muzyki polskiej w zarysie. Interpress.

Moraczewski, K. (2016). Heterogeneity and the Concept of Culture. Remarks on Musical Research and Cultural Theory. Journal of Applied Cultural Studies, 2(1), 45-56.

Moraczewski, K. (2019a). Elementy kulturowego obrazu świata jako warunek autonomizacji muzyki. Principia(66), 1-38. https://doi.org/10.4467/20843887pi.19.005.11638

Moraczewski, K. (2019b). Słuchanie muzyki i jego społeczne a priori. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 33(2), 29-55.

Nowak, T. (2017). Miejsce i rola muzyki tradycyjnej w kulturze PRL w świetle publikacji z lat 1947–1956. Polski Rocznik Muzykologiczny, 15, 99-112.

Nussbaum, M. (2009). Tagore, Dewey, and the imminent demise of liberal education. In H. Siegel (Ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Education. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195312881.003.0004

OECD. (2018). Featured PISA Results. https://www.oecd.org/pisa/publications/

Pozhidayev, G. (1993). Music education in Russia. The Quarterly, Journal Music of Teaching and Learning, 4(3), 5-7.

Przychodzińska, M. (2001). Wychowanie muzyczne w szkołach polskich z perspektywy stulecia 1900–2000. Wychowanie Muzyczne w Szkole(3).

Przychodzińska-Kaciczak, M. (1987). Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego: tradycje-współczesność. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Rakowski, A. (2010). Powszechna edukacja muzyczna historia narodowego niepowodzenia. In A. Białkowski, M. Grusiewicz, & M. Michalak (Eds.), Edukacja Muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje (pp. 119-129). Fundacja "Muzyka jest dla wszystkich".

Said, E., W. (1978). Orientalism. Pantheon Books.

Said, E. W. (1985). Orientalism reconsidered. Race & class, 27(2), 1-15. https://doi.org/10.1177/030639688502700201

Samuel, F. A. (2010). Tagore's vision of international education: Relevance and implications for today. The Educational Forum, 74(4), 347-356. https://doi.org/10.1080/00131725.2010.507103

Sarnowska, M., Świtała, A., & Wyrzykowska, K. (2017). Participatory Approach in Music Education and its Influences on Social Behaviour and Participation in Culture. http://wyrzykowska.net/new-paper-a-participatory-approach-in-music-education-searching-for-guidelines-for-a-dynamic-and-diverse-learning-environment/

Sepp, A., Läänemets, U., & Kiilu, K. (2019). Bridging the past, present and future in Estonian music education. In D. G. Hebert & T. B. Hauge (Eds.), Advancing music education in Northern Europe (pp. 141-154). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351045995-9

Socha, Z., Świtała, A., & Walczak, W. (2020). Diagnoza zasobów infrastrukturalno-kadrowych powszechnej edukacji muzycznej w Polsce. The Institute of Music and Dance, Polish Music Council.

Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Office of the Prime Minister of the Republic of Poland https://nck.pl/upload/attachments/302470/mlodzi_2011.pdf

Szwarcman, D. (2010). Pochód głuchych pokoleń. In A. Białkowski, M. Grusiewicz, & M. Michalak (Eds.), Edukacja muzyczna w Polsce: diagnozy, debaty, aspiracje. Fundacja "Muzyka jest dla wszystkich".

Szyłło, A. (2020a). Mistrzowska szkoła muzyczna upokarza. Setki uczniów trzęsą się ze strachu przed przesłuchaniami w ministerstwie. Wyborcza. https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,25717057,mistrzowska-szkola-muzyczna-upokarza-setki-uczniow-trzesa.html

Szyłło, A. (2020b). U nas w szkole muzycznej czwórka to porażka. Uczeń się powiesił, połowa klasy bierze xanax. Wyborcza. https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,25627750,u-nas-w-szkole-muzycznej-czworka-to-porazka-uczen-sie.html

Tagore, R. (1933). My school. MacMillan.

Tagore, R. (1980). Creative Unity. Macmillan India Limited.

Thompson, E. (2010). Whose discourse? Telling the story in post-communist Poland. The Other Shore: Slavic and East European Cultures Abroad, Past and Present, 1(1), 1-15.

Thompson, E. (2014). It is Colonialism After All: Some Epistemological Remarks. Teksty Drugie, 1, 67-81. https://doi.org/10.18318/td

Tworkowska, I. B. (1992). Życie muzyczne środowiska ostrołęckiego w latach 1945-1986. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 6.

Vorozhko, H. (2018). Edukacja muzyczna w Rosji: aspekty historyczne. Studia z Teorii Wychowania, 9(3 (24)), 217-234. https://doi.org/10.5604/20830998

Walczak, W., Wyrzykowska, K. M., & Socha, Z. (2016). Dynamika karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego. Polish Music Council.

Walser, R. (1992). Eruptions: heavy metal appropriations of classical virtuosity. Popular music, 11(3), 263-308. https://doi.org/10.1017/s0261143000005158

Waluga, A., Paterek, K., Świtała, A., & Zalewski, W. R. (2017). Muzyka dla dzieci - rekomendacje. Proceedings from the III Convention of Polish Music, Warsaw. The Institute of Music and Dance.

Weiner, A., & Waluga, A. (2016). Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty. http://imit.org.pl/uploads/materials/files/kompetencje%20muzyczne.pdf

Witkowska-Nowicka, J. (1978). Rola domu i środowiska w rozwijaniu zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży. Studia z Wychowania Muzycznego, 3(8), 72-82. http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2951

Downloads

Published

2021-05-31

How to Cite

Switala, A. (2021). The Self-Orientalization of Polish Music Education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 5(2), 37–50. https://doi.org/10.7577/njcie.4152