Tidsskriftet

Store nyheter for TFU:

«Tidsskrift for Ungdomsforskning» blir til «Nordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning»

 

Tidsskrift for Ungdomsforskning ble startet i 2001. Det betyr at i 2018 har vi eksistert i 18 år. I 2013 gikk vi over til publisering i Open Access. I 2019 vil TFU stå foran et spennende, nytt kapittel.

Etter utstrakt kontakt og diskusjon med kolleger i flere av de nordiske landene vil vi nå ta sikte på å bli et mer bredtfavnende nordisk tidsskrift der vi inviterer forskere fra nordiske land med et felles språkområde til å publisere i tidsskriftet. I tråd med dette vil navnet endres til  

                                   «Nordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning»

Dette vil innebære noen viktige endringer og overganger.

Viktige endringer og overganger til det nye

  1. Anders Bakken og Ingrid Smette, begge fra NOVA/OsloMet, er nye ansvarlige redaktører. 
  2. Redaksjonen vil fornyes og ta inn representanter de samtlige av de deltakende nordiske landene.
  3. Nordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning vil fra 2019 komme ut på Universitetsforlaget.
  4. Nye forfatterinstrukser vil utarbeides på nyåret.

Konsekvenser for det gamle TFU

  1. Gamle TFU tar ikke lenger imot nye artikler. Alle nye artikler som kommer inn fra dags dato vil behandles av den nye redaksjonen.
  2. Gamle TFU vil gi ut sitt siste nummer i publiseringsåret 2018, som vil være nr. 2: 2018. Nummeret vil komme ut innen fristen for påmelding til Cristin, d.v.s innen utgangen av januar 2019.
  3. Dette siste nummeret vil bestå av bidrag som var i reviewprosess før kontraktsinngåelse med forlaget, og som blir ferdigstilt fra forfatterne innen 15 januar 2019.