Informasjon for forfattere

Ønsker du å sende inn bidrag til dette tidsskriftet? I så fall bør du sette deg inn i retningslinjene for tidsskriftetsseksjonene under Om tidsskriftet, og Forfatterinstruksen. Forfattere må registrere seg i tidsskriftet før de kan sende inn bidrag. Hvis du allerede er registrert, kan du ganske enkelt logge inn og starte innsendingsprosessen.