Innleveringer

Dette tidsskriftet tar for øyeblikket ikke imot bidrag.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
  • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
  • Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
  • Teksten bruker enkel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); bruker aldri fet skrift (unntatt i overskrifter: kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
  • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet.
  • Artikler i tidsskriftet blir fagfellevurdert. Særinstruksen for å sikre anonym fagfellevurdering er fulgt.
  • Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)

Forfatterinstruks

Tidsskrift for ungdomsforskning blir til Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning fra og med 2019 og vil utgis på Universitetsforlaget. Mer informasjon og oppdaterte forfatterinstrukser på nye nettsider tidlig i 2019.

Nye bidrag kan leveres inn i perioden, men vil bli vurdert av ny redaksjon ut fra nye instrukser som utarbeides i starten av 2019. Nye bidrag bes sendt inn til redaksjonssekretær. 

Nye tall om ungdom

Under overskriften "Nye tall om ungdom" publiseres kortere artikler som ikke er vurdert av eksterne fagfeller.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.