Redaksjon

Redaktører Nordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning (fra og med 2019)

Anders Bakken (NOVA, OsloMet)

Ingrid Smette (NOVA, OsloMet)

Redaksjonssekretær

Stipendiat Marlene Persson (Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet)

 

Redaksjon Tidsskrift for ungdomsforskning (Til og med 2018)

Ansvarlig redaktør

Seniorforsker Viggo Vestel (Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet) 

Redaksjon

Førsteamanuensis Kenneth Silseth (Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo)

Professor Gry Paulgaard (Institutt for lærerutdanning og pedagoikkk, Universitetet i Tromsø)

Førsteamanuensis Kristinn Hegna (Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo)

Forsker 2 Elin Borg (Arbeidsforskningsinstituttet AFI OsloMet)