Kontakt

Tidsskrift for ungdomsforskning, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus, Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo (postadresse)
Stensberggaten 26 (besøksadresse)

E-post: redaksjon@ungdomsforskning.no

Kontaktperson

Marlene Persson
NOVA/HiOA

Teknisk kontaktperson

Nina Eriksen