Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs i sosialfaglig arbeid?

Forfattere

  • Gunn Strand Hutchinson
  • Johans Tveit Sandvin
  • Frode Bjørgo
  • Per Olav Johansen

Sammendrag

Artikkelen diskuterer samarbeid mellom offentlige, sosialfaglige tjenester og aktivitetsbaserte organisasjoner i forebyggende ungdomsarbeid. Datamaterialet er fra et kommunalt utviklingsprosjekt hvor bakgrunnen var at utekontakten hadde registrert et økende antall ungdommer som ble oppfattet som å stå i fare for å utvikle sosiale problemer.

I artikkelen drøftes om frivillige organisasjoner, uten ambisjoner om sosial endring, kan bidra i offentlig sosialfaglig arbeid med å forebygge marginalisering av ungdom. Hva kjennetegner slikt samarbeid som lykkes? Resultatene fra prosjektet indikerer at mangel på aktivitetskompetanse er en barriere for deltakelse i organisasjoner. Aktivitetsbaserte frivillige organisasjoner kan, under visse betingelser, representere en potensiell ressurs i forebyggende ungdomsarbeid, ikke som et supplement til det offentlige, men som bidrag i et komplementært samarbeid med det offentlige.

Nedlastinger

Hvordan referere

Hutchinson, G. S., Sandvin, J. T., Bjørgo, F., & Johansen, P. O. (2013). Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs i sosialfaglig arbeid?. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 13(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1016

Utgave

Seksjon

Artikler