Tidstrender for depressive symptomer blant norske ungdommer fra 1992 til 2010

Forfattere

  • Tilmann von Soest

Sammendrag

Det finnes lite pålitelig informasjon om tidstrender for depressive symptomer blant norske ungdommer. Målet med denne artikkelen er å bidra til å gi kunnskap om dette temaet ved å bruke data fra tre landsdekkende spørreskjemaundersøkelser fra henholdsvis 1992, 2002 og 2010 blant 16 og 17 år gamle elever. Omtrent 3000 ungdommer deltok i hver undersøkelse (svarprosentene var på mellom 84 og 97). For begge kjønn økte forekomsten av flere typer depressive symptomer mellom 1992 og 2002, mens symptomforekomsten forble stabil eller gikk noe ned mellom 2002 og 2010. Selv om studien har noen metodiske svakheter, tyder resultatene på en reell oppgang i depressive symptomer mellom 1992 og 2002.

Nedlastinger

Hvordan referere

Soest, T. von. (2012). Tidstrender for depressive symptomer blant norske ungdommer fra 1992 til 2010. Tidsskrift for ungdomsforskning, 12(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1019

Utgave

Seksjon

Artikler