Mindre problematferd for de fleste, større problemer for de få? En studie av tidstrender i problematferd: 1992, 2002 og 2010

Forfattere

  • Lars Roar Frøyland
  • Mira Aaboen Sletten

Sammendrag

I artikkelen undersøker forskerne tidstrender i problematferd blant norsk ungdom fra 1992 til 2010. Har norsk ungdom blitt «snillere» de siste 20 årene? Videre undersøker de en påstand om økt omfang av sideproblemer (rus og svak psykisk helse) blant unge som er mye involvert i problematferd. Finner de tendenser til polarisering? Har forskjellen mellom de lovlydige og unge som er mye involvert i problematferd blitt større? Datamaterialet er Ung i Norge 1992, 2002 og 2010. Analysene viser at omfanget av norm- og regelbrudd har gått ned. Videre finner de tendenser til polarisering mellom de to første undersøkelsene, men for hele perioden finner de ingen utvikling i retning av flere sideproblemer blant unge med atferdsproblemer.

Nedlastinger

Hvordan referere

Frøyland, L. R., & Sletten, M. A. (2012). Mindre problematferd for de fleste, større problemer for de få? En studie av tidstrender i problematferd: 1992, 2002 og 2010. Tidsskrift for ungdomsforskning, 12(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1021

Utgave

Seksjon

Artikler