Nye tall om ungdom: Bruk av alkohol og cannabis blant ungdom i perioden 1995–2011

Forfattere

  • Elin K. Bye

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver utviklingen av alkohol- og cannabisbruk blant norsk ungdom i perioden 1995–2011. Dataene som benyttes, er fra ungdom i tiende klasse (15–16-åringer) i den norske delen av The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Resultatene viser at den kraftige økningen i rusmiddelbruk frem mot årtusenskiftet har blitt etterfulgt av en markant nedadgående trend – særlig med hensyn til alkoholbruk. De unges bruk av cannabis har også avtatt i nyere tid, men det var ingen ytterligere reduksjon fra 2007 til 2011. Resultatene samsvarer med funn fra andre undersøkelser av rusmiddelbruk blant ungdom i Norge.

Nedlastinger

Hvordan referere

Bye, E. K. (2014). Nye tall om ungdom: Bruk av alkohol og cannabis blant ungdom i perioden 1995–2011. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 12(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1022

Utgave

Seksjon

Nye tall om ungdom