Trender i sosial ulikhet i helseatferd

Forfattere

  • Oddrun Samdal
  • Hege Høivik Bye
  • Torbjørn Torsheim
  • Anne-Siri Fismen
  • Ellen Haug
  • Otto R.F. Smith
  • Bente Wold

Sammendrag

I denne artikkelen studerer forskerne sosial ulikhet i kosthold, fysisk aktivitet og røyking for perioden 2001–2009 blant norske 11-, 13- og 15-åringer. Dataene er hentet fra den landsrepresentative studien «Helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse i flere land» (HEVAS). Forskjellene mellom de sosioøkonomiske gruppene var stabile over tid for frokostinntak, høyintensiv fysisk aktivitet utenom skoletid og røyking. For inntak av frukt var det en økning i forskjell mellom de sosioøkonomiske gruppene fra 2001 til 2005, men en reduksjon tilbake til 2001-nivå fra 2005 til 2009. Barn og unge fra familier med lavere sosioøkonomisk status kom dårligst ut når det gjelder alle de fire helseatferdene som er studert.

Hvordan referere

Samdal, O., Bye, H. H., Torsheim, T., Fismen, A.-S., Haug, E., Smith, O. R., & Wold, B. (2014). Trender i sosial ulikhet i helseatferd. Tidsskrift for ungdomsforskning, 12(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1023

Utgave

Seksjon

Artikler