Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden

Forfattere

  • Carina Fjelldal-Soelberg

Sammendrag

Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakel se i den virtuelle verden er med på skape en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading går over fra å være privat til offentlig når kroppsskadere deltar i den virtuelle verden. Med deltakelse i den virtuelle verden har kroppsskadere mulighet til en anonym selvpresentasjon i møte med andre med tilsvarende stigma. Empirigrunnlaget er tolv dybdeintervju med unge kvinner som har skadet eller skader kroppen sin, samt en blogg og et diskusjonsforum som omhandler kroppsskading.

Nedlastinger

Hvordan referere

Fjelldal-Soelberg, C. (2012). Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden. Tidsskrift for ungdomsforskning, 12(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1026

Utgave

Seksjon

Artikler