«Ungdom uten framtid rystet hele England» Ungdomsopptøyene i England i norske aviser

Forfattere

  • Åse Strandbu
  • Ørnulf Seippel

Sammendrag

I denne artikkelen undersøkes framstillingen av opptøyene i
England sommeren 2011 i norske aviser. Problemstillingen er
hvorvidt opptøyene framstilles som politiske protester eller som
ren kriminalitet og vandalisme, med to sett av underspørsmål:
1) Hva mener avisene ligger til grunn for opptøyene, og hva bør
gjøres i etterkant av opptøyene? 2) Kan det spores forskjeller i
framstilling etter avisenes politiske profiler? En kvalitativ samt
en kvantitativ innholdsanalyse av artiklene om opp tøyene i fire
norske aviser viser at det er relativt lite forskjell i dekningen etter avisenes politiske profiler. Opptøyene blir i hoved sak framstilt som lite politisk motivert, selv om livsvilkårene for fattige
ungdommer og budsjettnedskjæringer trekkes inn som viktige
forutsetninger for opptøyene.

Nedlastinger

Hvordan referere

Strandbu, Åse, & Seippel, Ørnulf. (2012). «Ungdom uten framtid rystet hele England» Ungdomsopptøyene i England i norske aviser. Tidsskrift for ungdomsforskning, 12(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1028

Utgave

Seksjon

Artikler