Ungdom, Internett og samfunnsengasjement

Forfattere

  • Ståle Angen Rye
  • Johan Fredrik Rye

Sammendrag

Nye former for digital kommunikasjon ser ut til å endre premissene for politisk deltagelse og samfunnsengasjement blant ungdom. I denne artikkelen diskuteres dette med utgangspunkt i data fra en spørreundersøkelse blant videregåendeelever i Vest-Agder. Resultatene viser at formen på ungdoms samfunnsengasjement forandres når Internett integreres i hverdagen: God tilgjengelighet til internettressurser stimulerer spesielt ungdommenes engasjement i den personlige og hverdagslige politiske sfæren i nærmiljøet (diskusjoner med foreldre og venner), men påvirker i mindre grad deres deltagelse i tradisjonelle og institusjonaliserte politiske prosesser (medlemskap i organisasjoner).

Resultatene demonstrerer også betydningen av hvordan Internett brukes: De som i stor grad bruker nettet til underholdning, er mindre engasjert i politikk og samfunnsspørsmål. Artikkelen konkluderer med at digitale medier fremstår som viktige for å skape bevisste og aktive samfunnsborgere. Samtidig antyder analysene at de mest samfunnsengasjerte ungdommene bedre greier å ta i bruk Internett i politiske prosesser.

Nedlastinger

Hvordan referere

Rye, S. A., & Rye, J. F. (2014). Ungdom, Internett og samfunnsengasjement. Tidsskrift for ungdomsforskning, 11(2). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1031

Utgave

Seksjon

Artikler