Finnes en ideell stemmerettsalder?

Forfattere

  • Guro Ødegård

Sammendrag

Ved det norske kommunevalget i 2011 vil utvalgte 16- og 17-åringer ha stemmerett. Artikkelens målsetting er å øke vår forståelse for de mulige konsekvenser en senket stemmerettsalder vil kunne ha. På bakgrunn av en gjennomgang av relevant litteratur presenteres de mest sentrale argumentene i Europa for og imot senket stemmerettsalder. Hvilke knipper av argumenter gjenfinnes i debattene? Hvilke argumenter veier tyngst når konklusjoner skal trekkes? Hvilke argumenter understøttes eller avvises på bakgrunn av empirisk forskning?

Analysene viser at debatten domineres av normative argumenter heller enn empiribaserte resultater. På den ene siden argumenteres det for at en senket stemmerettsalder vil styrke demokratiet, på den andre siden at 16-åringer er for umodne til å foreta kvalifiserte valg. Legger man de empiriske argumentene til grunn, vil en redusert stemmerettsalder sannsynligvis ha liten betydning for både valgdeltagelsen og valgresultatet på kort sikt.

Nedlastinger

Hvordan referere

Ødegård, G. (2011). Finnes en ideell stemmerettsalder?. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 11(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1035

Utgave

Seksjon

Artikler