Oppvekst i slektsfosterhjem: unge voksne fosterbarns familieforståelser

Forfattere

  • Renee Thørnblad
  • Amy Holtan

Sammendrag

Artikkelen omhandler hvordan langtidsplasserte fosterbarn i slektsfosterhjem i alderen 18–22 år forstår sine familierelasjoner. Problemstillingen er hvordan det offentliges involvering har influert på deres forståelse av familie – og hvorvidt dette har endret seg over tid. Materialet artikkelen bygger på, inngår i en oppfølgingsstudie hvor fosterbarn ble intervjuet i 2000 og 2008. De intervjuedes syn på fosterfamilie og relasjoner til foreldre er mer preget av stabilitet enn endring. Hovedtendensen er at det er de ulike personlige relasjonene som betones – ikke kontraktsmessige forhold. De intervjuede legger vekt på normalitet i familiesituasjonen, og klientstatuser er lite framtredende.

Nedlastinger

Hvordan referere

Thørnblad, R., & Holtan, A. (2011). Oppvekst i slektsfosterhjem: unge voksne fosterbarns familieforståelser. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 11(1). Hentet fra https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1037

Utgave

Seksjon

Artikler